Kiwanis Amsterdam

Amsterdam

www.kiwanis.nl
A'dam Toren
Kiwanis > Disclaimer

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Kiwanis Club Amsterdam gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Kiwanis Club Amsterdam of haar leden kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
 
Op de internetpagina's van Kiwanis Club Amsterdam staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Kiwanis Club Amsterdam vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de leden van Kiwanis Club Amsterdam geen enkele invloed. Kiwanis Club Amsterdam of haar leden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Het bestuur van Kiwanis Club Amsterdam heeft getracht alle rechthebbenden van het op deze  internetpagina's gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent  rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.  secretaris@kiwanisamsterdam.nl


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt  wilt u dat dan doorgeven aan:

 secretaris Kiwanis Club Amsterdam

Disclaimer

 

Aanmelden voor leden:

Boekpresentatie Tommy Wieringa

Avond met Tommy Wieringa

Tommy spreekt over zijn laatste streekroman, "De heilige Rita" een ode aan het Twentse land.

De heilige Rita vertelt het verhaal van een krimpleven in een krimpregio – maar Wieringa’s versie van dat bekende verhaal voelt wel als het ultieme verhaal. Want: beschreven in puntgave voltreffers van zinnen, die rijk zijn aan metaforen en symboliek, maar de grens naar het melodrama niet overschrijden. Precies daarom roepen ze associaties op met de stijl van Wieringa’s literaire voorbeeld James Salter. Soms kan Wieringa’s stijl too much zijn, nu is het precies goed. (uit NRC Handelsblad)

Wij verzoeken u zich hiervoor aan te melden bij onze secretaris Hans Hunter, Hans.Hunter@ziggo.nl
Mobiel 0653693087 of via WHATSAPP.

Kiwanis

© 2018 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Amsterdam volgen:

Facebook