Kiwanis Amsterdam

Amsterdam

www.kiwanis.nl
Magere brug
Kiwanis > Disclaimer

Disclaimer

Het samenstellen van de internetpagina's van Kiwanis Club Amsterdam gebeurt met grote zorg. Desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig of onjuist op de pagina's is terechtgekomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie. Kiwanis Club Amsterdam of haar leden kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen of opgelopen schade vanwege de aangeboden informatie.
 
Op de internetpagina's van Kiwanis Club Amsterdam staan enkele links die verwijzen naar internetpagina's van derden die niet onder het domein van Kiwanis Club Amsterdam vallen. Op de inhoud van deze pagina's hebben de leden van Kiwanis Club Amsterdam geen enkele invloed. Kiwanis Club Amsterdam of haar leden aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de aldaar aangeboden informatie.

Het bestuur van Kiwanis Club Amsterdam heeft getracht alle rechthebbenden van het op deze  internetpagina's gebruikte beeldmateriaal te achterhalen. Een ieder die meent  rechten aan de gebruikte beelden te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen met het bestuur.  secretaris@kiwanisamsterdam.nl


Indien u een aanvulling heeft of als u een fout of onvolkomenheid ontdekt  wilt u dat dan doorgeven aan:

 secretaris Kiwanis Club Amsterdam

Disclaimer

 

Aanmelden voor leden:

Pianoconcert 11 november 2017

KIWANIS CLUB AMSTERDAM

ki logo

Stichting Mezzo Forte Piano organiseert in samenwerking met Kiwanis Club Amsterdam
Pianoconcert
op zaterdagavond 11 november 2017
aanvang 20.15 uur in de Kleine Zaal van het Concertgebouw.
Uitvoerende:
Russische meesterpianist Misha Fomin.
op het programma staan werken van:
Beethoven - Sonate nr. 30 in E, op.109.
Liszt - Réminiscences de Don Juan.
R. Schumann - Fantasie in C, op.17.
Sinds 2008 organiseert Stichting Mezzo Forte Piano concerten met als doel klassieke muziek
onder de aandacht te brengen van een breed publiek.
Van de opbrengsten van dit concert gaat een deel naar het kinderproject :
"Klassiek rondom de Klas".
Dit project biedt na schooltijd muziekles aan veel kinderen in de Indische buurt.
www.klassiekrondomdeklas.nl
Kaarten à € 40,- kunt u bestellen bij het lid van de Kiwanis Club Amsterdam waarvan u deze
uitnodiging heeft ontvangen of via een mail naar secretaris@kiwanisamsterdam.nl.
In de toegangsprijs is een drankje vooraf en tijdens de pauze inbegrepen.
Sponsorbijdragen zijn van harte welkom.
Op rekeningnummer NL 63 ABNA 0468 0436 32 Kiwanis Club Amsterdam o.v.v. Concert

Kiwanis

© 2018 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Amsterdam volgen:

Facebook