Kiwanis Apeldoorn

Apeldoorn

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Afgeronde Projecten Kiwanis Apeldoorn

Afgeronde Projecten Kiwanis Apeldoorn

Bierproject:

Ter ondersteuning voor de realisatie van een Chillroom voor woonunit "de viermaster" (onderdeel van zorggroep Apeldoorn e.o.)
Wordt er een speciaal bier gebrouwen waarvan de opbrengst ten goede gaat komen voor dit project. In totaal waren er 600 flessen beschikbaar en deze waren ook in korte tijd uitverkocht!

 

Biersoort:

Quadrupel *(vanaf 8% kan met gemak 5– 10 jaar bewaren/rijpen)

(*=Quadrupel bier= De Quadrupel is het zwaarste bier van de klassieke Belgische biersoorten DubbelTripel en Quadrupel. Deze bieren bevatten nog meer ingrediënten dan Tripels. De smaak is complex, en vaak vrij bitter. Quadrupels zijn van hoge gisting en op de fles gerijpt. In de fles blijft daardoor regelmatig een depot achter, maar dit kan gedronken worden. Zoals de naam zegt zit in Quadrupel bier nog meer graan dan in Tripel bier. Dit zorgt er dus weer voor dat Quadrupel bieren meer alcohol bevatten dan het Tripel bier.

 

 

CHARITY DINER VOORJAAR 2016

 

Ook dit voorjaar organiseert Kiwanis Apeldoorn weer de bekende Charity diners.
U weet dat deze diners naast alle gezelligheid, vooral bedoeld zijn om via uw
bijdrage een goed doel te ondersteunen. Als Kiwanis kiezen wij daarbij steeds
voor een project dat kinderen in lastige omstandigheden ondersteunt.

 


Na bijna 10 jaar samenwerken in Het Oude Kantongerecht werd het tijd voor een
andere omgeving om via de combinatie van gezelligheid en lekker dineren een
goed doel te kunnen helpen. We willen de komende tijd wat experimenteren met
een aantal restaurants en met andere concepten om de Charity Diners nóg
succesvoller te maken. Want daarmee kunnen we uiteindelijk een nóg hogere
opbrengst realiseren.

In het voorjaar van 2016 organiseren we op zondagmiddag 3 april het
Charity Diner in het restaurant Twenty2 aan de Van Kinsbergenstraat 2 te
Apeldoorn. Naast de chef kok van Twenty2, Gerwin Sanders, zullen de
Kiwanisleden actief zijn in de bediening, de keuken en de spoelkeuken.
Omdat de diners aanvangen in de tweede helft van de zondagmiddag kunt u
daarmee uw weekend sfeervol en smakelijk afsluiten. Met een periode van
enkele weken tussen de beide data is het voor u zelfs makkelijker met
meerdere groepen te komen als u dat zou willen.

In dit voorjaar van 2016 willen we het Project 100 PK van het Foppe de Haan
Fonds ondersteunen. Dit fonds helpt gehandicapte kinderen om aan sport te
kunnen meedoen.

 

100PK - onbeperkt in galop: 'In beweging en genieten'. Dat verdient toch
ieder kind? Voor kinderen met een beperking is sporten niet vanzelfsprekend.
Dankzij het project '100PK' kunnen zij nu paardrijden. Ze genieten en
ontwikkelen zich. Maar er zijn nog veel kinderen die dit ook graag zouden
willen, maar dit door hun beperking niet kunnen. Dat laten wij toch niet
gebeuren? Geef deze kinderen een kans en steun ons. U doet toch mee?
Uitgebreidere informatie is te vinden op www.onbeperktingalop.nl en op
www.foppefonds.nl op pagina 'over ons' en dan 100PK.

Kiwanis Club Apeldoorn wil u graag nu al in de gelegenheid stellen om aan onze voorjaarsdiners deel te
nemen. Als couvertsprijs mag u dit keer rekenen op een prijs van € 59,50 per deelnemer.

 

U kunt zich aanmelden via apeldoorn@kiwanis.nl

 


Wilt u het charity diner dit keer nog onvergetelijker maken?
Onder alle inschrijvingen van 4 personen of meer verloten wij één VIP
arrangement : u wordt gratis gehaald en gebracht!!

 


De data voor dit voorjaar zijn:
•     Zondag 3  april vanaf 17 uur.
•     Zondag 29 mei vanaf 17 uur. komt helaas te vervallen

 

 

 

WATERLABELPROJECT

 

In het (Water)label Project werkt Kiwanisclub Apeldoorn samen met een aantal Apeldoornse restaurants. Zij werden benaderd door de Kiwanisclub met het verzoek om bij hun klanten aandacht te vragen voor SOZKA. Zij doen dat door bij klanten, die een karaf kraanwater bestellen, een kartonnen kaartje te plaatsen met informatie over SOZKA en met het verzoek één euro te doneren. Lees verder De klant krijgt het water - in Nederland hebben we het beste water ter wereld - door de restauranthouder immers gratis aangeboden. Als de klant geen kraanwater bestelt kan bij hem op eenzelfde wijze aandacht voor SOZKA worden gevraagd middels een label op de door hem bestelde fles water of wijn. En uiteraard kunnen klanten, voldaan van een smakelijke maaltijd, geheel vrijwillig een donatie doen voor SOZKA. Op deze manier geven Apeldoornse restauranthouders op een andere manier invulling aan het Maatschappelijk Ondernemen.

 

DEELNEMENDE APELDOORNSE RESTAURANTS

 

De volgende restaurants in Apeldoorn hebben zich tot dusver als deelnemer aan het Waterlabelproject aangemeld.

 

 

Met andere restaurants wordt op dit moment nog overleg gevoerd.

 

SOZKA
SOZKA (www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl) staat voor Stichting Onderwijs Zieke Kinderen Apeldoorn. Deze stichting richt zich op Apeldoornse zieke leerlingen die leerachterstanden dreigen op te lopen. De kans dat dit gebeurt is groot bij kinderen die (langdurig) ziek zijn of in het ziekenhuis zijn opgenomen of gebukt gaan onder een chronische ziekte waardoor regelmatig verzuim kan optreden. Professionele docenten, verbonden aan SOZKA, werken op vrijwillige basis nauw samen met collega’s uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs om te voorkomen dat deze kinderen in een isolement raken. Daarbij is het streven om voor de kinderen het gewone leven - onderwijs hoort daarbij - zoveel mogelijk door te laten gaan.

 

Wilt u meer weten over SOZKA? Kijk dan op www.sozka.apeldoorn-onderwijs.nl

 

 

 

 

 

 

CHARITY DINER 2015

Al vele jaren organiseert Kiwanisclub Apeldoorn in samenwerking met De Passarel (www.de-passarel.nl ) in het voor- en najaar het inmiddels in Apeldoorn befaamde Charity Diner. In de sfeervolle omgeving van restaurant Het Oude Kantongerecht ( http://www.hetoudekantongerecht.nl  ) dat is gesitueerd in een beeldbepalend prachtige historische pand. De gast krijgt een heerlijk meergangendiner geserveerd, dat is bereid door een keukenbrigade onder leiding van een chef-kok, werkzaam in een gerenommeerd Apeldoorns restaurant. De diners worden georganiseerd en uitgeserveerd in samenwerking met de cliënten van De Passerel en hun begeleiders.

Charity Diners november 2015

Datum:                                woensdag 25 en donderdag 26 november 2015, aanvang 19.00 uur
Locatie:                              Het Oude Kantongerecht, Stationsstraat 168 in Apeldoorn
Bestemming opbrengst :   SOZKA
Chef-kok:                           De culinaire leiding is deze keer in handen van Heine Ruitenbeek, chef-kok van het bekende Van der Valk Hotel Apeldoorn - De Cantharel www.vandervalkapeldoorn.nl).
Muziek:                              De avonden worden muzikaal omlijst door Bajoes (www.bajoes.nl). Bajoes is een Apeldoorns kleinkunst kwartet dat in zelf geschreven liedjes op een onderhoudende en eigen wijze ‘speelt’ met de Nederlandse taal.
Prijs:                                  Voor een prijs van € 57,50 per couvert kunt u genieten van een top vijf-gangendiner, inclusief wijn, bier, frisdrank koffie na.
Aanmelden kan niet meer    Stuur uw aanmelding per mail naar apeldoorn@kiwanis.nl. Vermeld daarbij de datum van uw voorkeur, het aantal personen en uw contactgegevens.

Mogelijkheid donatie:  Als u niet in de gelegenheid bent om aan één van de diners deel te nemen maar wel een bijdrage aan de doelstelling van de avonden wilt geven kunt u dat doen door overmaking van uw bijdrage op bankrekeningnummer NL23 RABO 0103 1637 00  t.n.v. Kiwanis Apeldoorn o.v.v. donatie Sozka.

 

De Passarel.
De Passerel
, een organisatie die in de gemeenten Apeldoorn, Voorst en Epe ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking bij het inrichten van hun leven.

 

De Kiwanisclub Apeldoorn heeft sinds haar oprichting ruim 25 jaar geleden een rijke traditie opgebouwd in het plannen en uitvoeren van projecten, gericht op de realisatie van maatschappelijke doelen. De ene keer gaat het daarbij om het uitvoeren van activiteiten ter verwerving van geld (fundraising) om daarmee in financiële zin ondersteuning te bieden, een andere keer wordt door de leden hun organisatorische know-how beschikbaar gesteld en ingezet. Weer een andere keer is sprake van een “handen uit de mouwen” project waarbij de capaciteiten van de leden van de club vooral in fysieke zin stevig worden aangesproken.

Een goed voorbeeld van zo’n laatste project is het jaarlijks terugkerende HAPS-project.

HAPS 2015

HAPS is een in de bossen bij Apeldoorn nagebouwde boerderij uit de IJzertijd (ca. 500 jaar voor Christus) waar groepen, voornamelijk schoolklassen, van april tot oktober gewoonlijk drie dagen verblijven om zo realistisch mogelijk het leven uit die tijd te ervaren. Daarbij leren zij hoe het is om zonder de gemakken van de moderne tijd in het dagelijkse onderhoud te voorzien: brood bakken, water halen, dieren verzorgen, de akker bewerken, de hoeve onderhouden, spinnen en weven etcetera. Om van heel dichtbij de natuur te ervaren die ons voedsel en grondstoffen verschaft.

De Kiwanisclub Apeldoorn ondersteunt HAPS al bijna 20 jaar door elk jaar voor de aanvang van het seizoen werkzaamheden te verrichten als het kloven van hout, het repareren van afrasteringen, het in orde brengen van de afwatering enzovoort.

HAPS is een in de bossen bij Apeldoorn nagebouwde boerderij uit de IJzertijd (ca. 500 jaar voor Christus) waar groepen, voornamelijk schoolklassen, van april tot oktober gewoonlijk drie dagen verblijven om zo realistisch mogelijk het leven uit die tijd te ervaren. Daarbij leren zij hoe het is om zonder de gemakken van de moderne tijd in het dagelijkse onderhoud te voorzien: brood bakken, water halen, dieren verzorgen, de akker bewerken, de hoeve onderhouden, spinnen en weven etcetera. Om van heel dichtbij de natuur te ervaren die ons voedsel en grondstoffen verschaft.

De Kiwanisclub Apeldoorn ondersteunt HAPS al bijna 20 jaar door elk jaar voor de aanvang van het seizoen werkzaamheden te verrichten als het kloven van hout, het repareren van afrasteringen, het in orde brengen van de afwatering enzovoort.

Korte rustpauze tijdens werkzaamheden in HAPS

De fundraisingsactiviteiten van de club spitsen zich sinds 2009 vooral toe op de jaarlijkse organisatie van een viertal Charitydiners, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een jaarlijks vast te stellen maatschappelijk doel. Zo zijn de financiën bijeen gebracht voor de realisatie van een woonvoorziening voor kinderen met een verstandelijke beperking in Razlog (Bulgarije), voor de financiële ondersteuning van de Bas van de Goor Foundation en de Voorleesexpress en zijn in 2013/2014 de gelden bestemd voor het wereldwijde project, dat Kiwanis samen met UNICEF uitvoert om de ziekte tetanus bij kinderen en zwangere vrouwen uit te bannen.

De diners worden door de club georganiseerd in samenwerking met de Stichting De Passerel, een organisatie in Apeldoorn en omgeving die zich toelegt op de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking. Kijk voor nadere informatie over de diners in 2014 op deze website onder “Nieuws”

 


 

Projecten, uitgevoerd door de KC Apeldoorn sinds deCharter op 9 mei 1987

Nr. Project Omschrijving Fundraisingsactiviteiten

01

Stichting Medic

(Charterproject)

1987

Aanschaf gereedschap voor de Stichting Medic voor reparatie en opknappen ziekenhuismaterieel tbv Afrika

Bedrag: 10000 gulden

Wijnverkoop

Verkoop kerstpakketten

Uitgave boekje “Van Appoldro tot Apeldoorn”

02

Medic-actie Blinden in Somalië

1987

Ontwikkeling en druk van folders ter ondersteuning van deze actie

Inschakelen sponsors (ontwerp + druk)

03

Radio Apeldoorn

1988

Aanbieding mengpaneel tbv de uitzendingen van Radio Apeldoorn

Bedrag: 7200 gulden

Verkoop kerstpakketten

04

Medic-actie Blinden in Somalië

1988

Financiële bijdrage aan de actie tbv de uitrusting van een oogarts in Somalië

Bedrag: 5000 gulden

Verkoop kerstpakketten

05

Nieuwbouw De Klup

1990

Ontwikkelen plannen voor nieuwbouw van De Klup en het verwerven van commitment bij de Apeldoornse serviceclubs voor de fundraising (1 miljoen gulden)

Inzet leden

06

Kiwanishuis Brandwon-

dencentrum Beverwijk

(Lustrumproject District NL)

1991

Financiële bijdrage

Bedrag: 3500 gulden

Verkoop kerstpakketten

Foto-actie op Apeldoornse vrijmarkt tijdens Koninginnedag

 

07

Nieuwbouw De Klup

1992

Financiële bijdrage

Bedrag 30000 gulden

Verkoop kerstpakketten

08

Polikliniek Roemenië

1994

Financiële bijdrage aan bouw van een polikliniek in Roemenië

Bedrag: 8000 gulden

Verkoop kerstpakketten

 

09

Joegoslavische kinderen

1995

Aanschaf en verzending van instantvoedsel en medicijnen voor kinderen in Joegoslavië

Bedrag: 25000 gulden

Verkoop kerstpakketten

 

10

HAPS-project

1995

Sindsdien jaarlijkse activiteit

Ondersteunings- en onderhoudswerkzaamheden in HAPS

Inzet leden

11

Patiënten Chorea van Huntington

1996

Aanschaf therapeutische beeld- en geluidsapparatuur voor Huntingtonpatienten in Beekbergen

Bedrag: 15000 gulden

Verkoop kerstpakketten

 

12

Jodiumproject

(wereldwijd Kiwanisproject)

1996

Financiële bijdrage aan actie Kiwanis-Unicef ter uitbanning van het jodiumtekort in de wereld

Bedrag: 37500 gulden

Concert van The Academy of St.Martin in the Fields

Charitydiner

 

13

Kiwanishuis Brandwon- dencentrum Beverwijk

(Landelijke Kiwanisactie)

1997

Financiële bijdrage aan uitbreiding van het Kiwanishuis

Bedrag: 2000 gulden

Verkoop kerstpakketten

 

14

Kiwanishuis Brandwon-

dencentrum Beverwijk

1998

Gift t.w.v. 7500 gulden

Verkoop kerstpakketten

15

HAPS

Financiële bijdrage aan HAPS

Bedrag 1000 gulden

Verkoop van snert en glühwein op het Raadhuisplein

16

Weeskinderen Kosovo

(Landelijke Kiwanisactie)

1999

Financiële bijdrage aan de actie

Bedrag 1000 euro

Verkoop van loopvogels op het Raadhuisplein

17

Familiehuis Groot Schuylen-

burg

2000

Inrichten logeerhuis voor ouders/

verwanten van bewoners van

Groot Schuylenburg

Bedrag: 9000 euro

Verkoop kerstpakketten

 

18

TV-studio voor Academisch Kinderziekenhuis Nijmegen

(Lustrumproject District NL)

2001

Financiële bijdrage

Bedrag: 6800 euro

Verkoop kerstpakketten

19

Mlungisi-project

2002/2003

Bouw multifunctioneel centrum voor training en opleiding van aidswezen in Stutterheim (Zuid-Afrika)

Bedrag: 30000 euro

Verkoop kerstpakketten

Uitgave en verkoop boek “Apeldoorn, stad rond Pleinen en Parken”

Opbrengst Coins for Care (inzameling oude buitenlandse munten na invoering euro)

Bijdrage Wilde Ganzen

20

Kiwanishuis Brandwon-

dencentrum Groningen

(Lustrumproject District NL)

2006

Financiële bijdrage

Bedrag: 15000 euro

Verkoop replica’s van het kunstwerk “De Kus” van Jeroen Henneman

21

Broodhut HAPS

2007

Financiële bijdrage aan renovatie (nieuw rieten dak) van de broodhut van HAPS

Bedrag: 2740 euro

Verkoop ingezameld speelgoed i.s.m.

De Kringloop

Bijdrage uit projectenpot

22

Woonvoorziening Razlog

(Bulgarije)

2009 en 2010

Realiseren van een woonvoorziening voor 6 kinderen met een verstandelijke beperking in Bulgarije

Bedrag: 20000 euro

8 x charitydiner i.s.m. De Passerel

Bijdrage uit de projectenpot

23

Kinderhospice De Glind

(Lustrumproject District NL)

2011

 

Financiële bijdrage

Bedrag: 2500 euro

Bijdrage uit projectenpot

24

Bas van de Goor Foundation

2011

 

Financiële bijdrage

Bedrag: 10000 euro

4 x charitydiner i.s.m. De Passerel

Bijdrage uit projectenpot

25

Voorleesexpress

2012

Financiële bijdrage

Bedrag: 10000 euro

4 x charitydiner i.s.m. De Passerel

Bijdrage uit projectenpot

 26  

Stop Tetanus

2013 en 2014

 

Financiële bijdrage

Bedrag: 10000 euro

 

4 x charitydiner i.s.m. De Passerel

en UNICEF Apeldoorn

27

Voorleesexpress

2014

Financiële bijdrage

Bedrag: 3500 euro

2 x charitydiner i.s.m. De Passerel

28 Stichting Hoogvliegers

2015

Financiële bijdrage

Bedrag: 3000 euro 

 2 x charitydiner i.s.m. De Passerel

Veiling schilderij

Stand per 15 april 2015

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Apeldoorn volgen:

Facebook