Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Conres 2018 > Congresstukken 2018

Congresstukken 2018

Congresstukken 16 september 2017, Singer Laren: 

0.0 Concept agenda 

6.0 Orde van de vergadering

7.0 Goedkeuring Concept Notulen Algemene vergadering 2016

10.0 Advies juridische Commissie om huishoudelijk reglement te wijzigen.

11.1 Goedkeuring jaarrekening 2015-2016

11.1.1 Toelichting jaarrekening 2015-2016

11.2 Controle verklaring Baat Accountants

11.2.1 Toestemming openbaar maken van de stukken

11.3 Beleidsplan 2017 / 2018 

11.3.1 Activiteiten Schema

11.4 Begroting bestuursjaar 2017-2018

11.5 Contributie 2017-2018

14.0 Aantal Trustee kandidaten per land 

14.1 Kandidaat Trustee Frans van der Avert

14.2 Kandidaat Trustee Henk Oostdam

16.0 Verslag Strategische Commissie

20.0 Team 2017-2018

21.0 Kandidaat Gouverneur Elect Peter Pietersen

21.1 Bereidstellingsverklaring Peter Pietersen

Al deze documenten ontving u op de dag van het congres in uw congresmap. 

 

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2018 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube