Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs >  > Downloads > Congresstukken 2018

Congresstukken 2018

Middels deze link kunt u het programmaboekje Congres 2018 downloaden

 

Congresstukken 15 september 2018, Schouwburg Venray

Onderstaand de concept stukken voor de Algemene Vergadering 2018. Per Kiwanis Club wordt op de congresdag 1 congres bundel uitgereikt. Overige leden worden verzocht om de stukken te willen downloaden op telefoon, i-pad of pc.

U wordt verzocht om uiterlijk half elf uw plaats te hebben ingenomen.

Gelet op de agenda hebben wij de tijd tot de lunch hard nodig. 

Heeft u zich al ingeschreven? Graag tot ziens op de 15e september in Venray.

Bestuur Kiwanis International District Nederland

Det Verhoeven, Gouverneur 2017 - 2018

0.0 Concept agenda Algemene Vergadering

6.0 Orde van de vergadering

7.0 Concept verslag ALV 2017 16 september 2017 Laren

8.0 Financieel verslag bestuursjaar 2016-2017

8.1 Jaarrekening 2016 -2017

10.1 kandidaat Trustee Martien van der Meer

10.2 kandidaat Trustee Henk Oostdam

11.0 Concept Beleidsnotitie 2018 - 2019

11.0.1 Activiteitenschema 2018 - 2019

11.1 Concept begroting 2018 - 2019

11.2 Vaststellen Contributie bedragen 2018 - 2019

12.0 Tussentijds verslag Gouverneur Det Verhoeven 2017-2018

13.0 Wijziging voorzitterschap stichting KNF

14.0 Voorstel inzake de kandidaatstelling Strategiecommissie

19.0 Samenstelling team 2018 - 2019

19.1 Concept samenstelling Commissies 2018 - 2019 

 

 

 

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2019 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube