Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Congres 14-09 > Congresstukken jaarcongres 2019 Hilversum

Congresstukken jaarcongres 2019 Hilversum

 

33e Algemene Vergadering op 14 september 2019 te Hilversum

Agenda:

00.00 Agenda 

07.00 Goedkeuring Concept Notulen van Algemene Vergadering 2018 in Venray

08.00 Goedkeuring Concept Notulen van Buitengewone Algemene Vergadering in Zeist

09.00 Goedkeuring jaarrekening / jaarverslag 2017 / 2018

11.01 Bespreking Beleidsplan 2019 - 2020

11.02 Begroting Bestuursjaar 2019 - 2020

11.03 Contributie 2019 - 2020 KI-DN

11.04 Contributie KI

11.05 Contributie KI-EF

11.06 Goedkeuring bedrag € 5000,- volgens artikel 19 lid 2 van de Statuten

13.01 Herbenoeming voorzitter Strategische Commissie

13.02a Aanbiedingsbrief Strategische Commissie

13.02b Concept Strategie Plan

17.00 Voorstel om Divisie Zuid Limburg en Maas en Mijn samen te voegen tot één divisie

18.00 Aanpassing tot wijziging Huishoudelijk Reglement

18.01 Concept Huishoudelijk Reglement 

19.00 Afsluiting Bestuursjaar Gouverneur Peter Pietersen 

22.00 Verkiezing Gouverneur Elect 2020-2021

22.01 Kandidaat Gouverneur Elect Piet Derks

23.00 Voorstellen team 2019- 2020 

23.01 Benoeming secretaris KIDN 2019-2020 Leo Wielstra Kiwanis Club Hilversum-Baarn

23.02 Benoeming penningmeester KIDN 2019-2020 (per 25-6-2019 vacature)

24.01 Endorsement Trustee 2021 Henk Oostdam

24.02 Endorsement  Martien van der Meer Vice President KI-EF 2020/2021 

 

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2019 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube