Kiwanis Cranendonck

Cranendonck

www.kiwanis.nl
test
Kiwanis > Kiwanis Cranendonck

Kiwanis Cranendonck

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world".

Kiwanis Club Cranendonck is een serviceclub. Wat betekent dat we ons inzetten voor de samenleving. Bij Kiwanis staat het kind centraal. Bijna alle projecten zijn gericht zijn op kinderen, veelal in Cranendonck maar ook daarbuiten.

Fundraising om de projecten te kunnen uitvoeren is een belangrijke activiteit binnen onze club. 

Daarnaast is het leren van elkaar en van anderen een essentieel onderdeel van onze club. Tijdens de bijeenkomsten worden interne en externe sprekers uitgenodigd om iets over henzelf of over hun activiteiten of hobby te vertellen. Ook zijn er veel sociale activiteiten met of zonder partner.

De leden van Kiwanis Cranendonck ontmoeten elkaar op de 1e en 3e dinsdag van de maand. Enerzijds worden deze momenten ingevuld met vergaderen. Anderzijds vinden regelmatig activiteiten plaats waarbij partners van onze leden ook van harte welkom zijn.

Kiwanis kent geen leeftijds- en beroepsbeperkingen. De club wordt gekenmerkt door  FUN, FRIENDSHIP en FUNDRAISING.

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube