Kiwanis Delft's Blauw

Delft's Blauw

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Nieuws

Nieuws

Bestuursoverdracht


Bestuursoverdracht Op 4 september 2013 heeft de bestuurswisseling plaatsgevonden. Jan Somers droeg de voorzittershamer over aan zijn opvolger Hans Boelen. Secretaris Bart Borsje en algemeen bestuurslid Jaap Oldenkamp traden af. De nieuwe secretaris is Randy van den Broek en Bart Borsje werd bestuurslid PR. Penningmeester Jos Hoozemans werd herbenoemd. Op de avond werd zoals gebruikelijk het algemeen en financieel jaarverslag goedgekeurd en aan het bestuur en de kascommissie decharge verleend. Daarna...

Lees verder

Folder Rolstoelfietsproject


Folder Rolstoelfiets Op de vergadering van 14 november jl. is de folder voor het Rolstoelfietsproject gepresenteerd. Deze folder is vormgegeven en gedrukt door drukkerij Aktief. Zij zijn een goede relatie van de clubsecretaris en waren direct bereid om het drukwerk gratis te verzorgen. Volgens Marco Wennekes van drukkerij Aktief doen zij dat graag in het kader van hunmaatschappelijk betrokkenheid. "Wij willengraag ons steentjebijdragen aan een goed maatschappelijk project als het Rolstoelfietsproject...

Lees verder

Nieuw bestuur


Op de algemene ledenvergadering van 17 september 2012 is het nieuwe bestuur van de Kiwanis Club Delft's Blauw genstalleerd. Peter Storm is onder dank zegging afgetreden als secretaris en hij is opgevolgd door Bart Borsje. President Jan Somers, penningmeester Jos Hoozemans en bestuurslid PR Jaap Oldenkamp bleven aan. Op de algemene ledenvergadering is voorts besloten om als club een nieuwe website te lanceren zodat ook de projecten van de club beter gepromoot kunnen worden. Hierbij wordt gebruik...

Lees verder

1

Aanmelden voor leden:

Meer nieuws

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube