Kiwanis Valkenswaard Dommelland

Valkenswaard Dommelland

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Club organisatie > Commissies

Commissies

De activiteiten van Kiwanisclub Valkenswaard "Dommelland" worden gecoördineerd vanuit een aantal commissies. Een deel van de commissies werft fondsen voor de goede doelen die door de club worden ondersteund.
De commissie Fondsenbesteding beoordeelt de aanvragen en geeft een advies aan de vergadering. De ledenvergadering besluit uiteindelijk over de toekenning van de fondsen.
Overigens bestaat de ondersteuning door Kiwanis niet alleen uit het beschikbaar stellen van geldelijke middelen. Door de grote diversiteit aan kennis binnen de club kan ondersteuning ook (gedeeltelijk) adviserend zijn.

We kennen momenteel de volgende commissies:

Commissie

Voorzitter

BBQ Express

Tanja de Leeuw

Muziekmarkt

Michel Arts

Boekenmarkt

Wil Mesman

Golfcharity

Paul van Olst

Sociale Activiteiten

Frank Verzijl

Media

Paul van Olst

Nieuwe Initiatieven

Tanja de Leeuw

Fundspending

Guus Dekker

Kascontrole

Joop van Meel

Clubactiviteiten

Hetty van den Heuvel

Huisvesting

Harrie Schenkelaars

Nieuwe Leden

Bestuur

Concertcommissie

Bert Couwenbergh

 

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube