Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Over Kiwanis > Groei en Organisatie

Groei en Organisatie

Commissie groei & ontwikkeling (v/h clubbuilding; benoemd door DB/AB)

Leden: Wim Reininga (vz), Henk Oostdam (YP), Joost Boers (JCI/RT/LC), Sietske Hoving (Tr), Thom Deutekom, Maaike Goosen

Taakomschrijving:

• Het ontwikkelen en implementeren van een visie op groei die anticipeert op de snel veranderende maatschappij inzake ledenwerving, ledenbehoud en diversiteit.

• Ledenwerving ondersteunen die is gebaseerd op The Formula (Love it. Share it. Live it.).

• LG’s/divisieclubbuilders en ‘Commissies nieuwe leden’ van de clubs ondersteunen bij het oprichten van nieuwe clubs en satellietclubs. Zowel voor KYP, Classic en Golden clubs.

• Extra focus op nieuwe damesclubs en meer dames in bestaande gemengde clubs.

• Initiatieven ondersteunen voor nieuwe clubs in de ‘witte vlekken’ op de kaart.

• Aandacht voor het Golden lid (senator) binnen de eigen club en de waardering bevorderen voor de verdiensten van oudere leden en hun belang voor Kiwanis.

• Adviseren over minder bindende clublidmaatschappen als antwoord op de behoefte en leefwijze van jongere generaties. • De samenwerking op clubniveau ondersteunen met JCI, Ronde Tafel en Ladies Circle als mogelijkheid voor netwerken en ledenwerving.

• Het ontwikkelen en implementeren van ondersteuningstools voor LG’s en clubs.

• Het verder uitbouwen van een database met best practices en lessons learned, in samenwerking met de Kiwanis Academy Nederland.

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2019 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube