Kiwanis Tilburg - Hart van Brabant

Tilburg - Hart van Brabant

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis Serviceorganisatie

Wat is Kiwanis

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub, in het algemeen, is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending). Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

In volgorde van belangrijkheid zijn de onderstaande drie begrippen het uitgangspunt van Kiwanis:

1. Gezelligheid*
2. Wat zijn jouw voordelen*
3. Welke zijn de verplichtingen*

Klik voor meer info naar de landelijke website of neem contact op met een van de bestuursleden van Kiwanis Hart van Brabant door het invullen van het contactformulier of indien gewenst per telefoon:
- voorzitter: Anja Melis - 06-51122312

- secretaris: Ingrid Hartlief - 013-4634585
- penningmeester: Puck Loevendie - 013-4684107

De zes doelstellingen van Kiwanis

 1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
 2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander
  zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
 3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
 4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan
  projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
 5. Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen
  opbouwen.
 6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Aanmelden voor leden:

Meer over Kiwanis Nederland

Meer informatie over de Kiwanis service organisatie en over het district Nederland vindt u op

www.kiwanis.nl  

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Tilburg - Hart van Brabant volgen:

Facebook