Handleiding GCMS

GoMotion Content Management Systeem (GCMS)

Versie: februari 2018

E-mail: webmaster@kiwanis.nl

Inhoudsopgave

 1. Wat is een Content Management Systeem?
  1.1  Deze handleiding
 2. Aanmelden en afmelden
 3. 2.1  Wachtwoord vergeten of instellen
  2.2  Afmelden
 4. Homepagina en menu's
 5. Instellingen
  4.1  Beheerders
  4.2  3rd party instellingen
  4.3  Knoppen
 6. Pagina’s beheren
  5.1  Een nieuwe pagina toevoegen
  5.2  Volgorde wijzigen
  5.3  Pagina bewerken
  5.3.1  Pagina eigenschappen wijzigen
  5.3.2  Pagina inhoud wijzigen
  5.3.3  Pagina Highlights koppelen
  5.3.4  Voorvertoning
 7. Highlights
  6.1  Highlight toevoegen
  6.2  Highlight verwijderen
  6.3  Highlight bewerken
 8. Agenda
  7.1  Agendapunt toevoegen
  7.2  Agendapunt verwijderen
  7.3  Agendapunt bewerken
 9. Nieuws
  8.1  Nieuwsbericht toevoegen
  8.2  Nieuwsbericht verwijderen
  8.3  Nieuwsbericht bewerken
  8.4  Nieuwssortering
 10. Fotoboek
  9.1  Fotoboek toevoegen
  9.2  Fotoboek verwijderen
  9.3  Fotoboek bewerken
 11. Media
  10.1  Media toevoegen
  10.2  Media verwijderen
  10.3  Media bewerken
 12. Webformulieren
  11.1  Ingestuurde webformulieren
  11.2  Formulier toevoegen
  11.3  Formulier verwijderen
  11.4  Formulier bewerken
  11.5  Bestelformulieren
 13. E-mailadres van de clubsite
 14. Gebruik editor
naar boven

(1.) Wat is een Content Management Systeem?

Op een moderne website draait alles om actuele informatie. Een website die verouderde informatie bevat laat een negatieve indruk achter en wordt minder vaak bezocht. Sommige sites moeten wekelijks aangepast worden, andere dagelijks of zelfs meerdere malen per dag. Flexibel onderhoud is daarom cruciaal.

Een Content Management Systeem (CMS) maakt het mogelijk om de informatie (ook wel "content" genoemd) op een website actueel te houden en deze zo vaak te wijzigen of te vervangen als nodig. Vanuit elke plek ter wereld (met internettoegang) en op ieder moment van de dag kan via het internet ingelogd worden om vervolgens informatie op de website in te voegen, aan te passen en/of te verwijderen.

Een Content Management Systeem scheidt de inhoud van de lay-out. Op deze manier kan de inhoud aangepast worden zonder rekening te houden met de lay-out. Dit heeft als voordeel dat een beheerder zich geen zorgen hoeft te maken over de vorm waarin de informatie wordt getoond, maar alleen over de inhoud van de informatie. Bovendien is uitgebreide kennis van de technische kant van een website niet vereist. Iedereen die overweg kan met een computer kan de website beheren.

naar boven

(1.1) Deze handleiding

Dit is een beknopte handleiding van het GoMotion Content Management Systeem (GCMS) voor redacteuren.

Redacteuren kunnen gebruik maken van verschillende content management modules. In het hoofdstuk over content management wordt beschreven, hoe nieuwe pagina's kunnen worden gemaakt, gewijzigd en gewist en hoe bestanden kunnen worden opgeslagen en worden gebruikt binnen de pagina’s. Tenslotte wordt een uitleg gegeven van de pagina-editor, waarmee pagina's kunnen worden bewerkt.

naar boven

(2.) Aanmelden en afmelden

Aanmelden
Om toegang te krijgen tot het beheersysteem (GCMS) van uw website: ga naar (url van uw website)/management.
Het volgende scherm wordt getoond:

Hier kunt u zich aanmelden met uw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Let op! Bij het aanmelden wordt ook op het gebruik van hoofdletters en kleine letters gecontroleerd.

naar boven

(2.1) Wachtwoord vergeten of instellen

Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn of heeft u nog geen wachtwoord maar wel een gebruikersnaam, klik dan op Wachtwoord vergeten / registeren en geef uw gebruikersnaam of het gekoppelde e-mailadres in. Op het gekoppelde e-mailadres ontvangt u dan een e-mail met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Weet u uw gebruikersnaam of e-mailadres niet meer stuur dan een e-mail naar webmaster@kiwanis.nl onder vermelding van uw naam en clubnaam.

naar boven

(2.2) Afmelden

Klik op “Afmelden” rechtsboven in het systeemmenu of sluit het browservenster om het systeem te verlaten.

naar boven

(3.) Homepagina en menu's

Nadat u bent aangemeld komt u op deze pagina's

Hieronder staat een korte opsomming van alle items:

naar boven

(4.) Instellingen

Via het menu instellingen kunt u diverse instellingen van uw website beheren. U kunt onder andere beheerders beheren.

naar boven

(4.1) Beheerders

In deze module kunnen nieuwe beheerders worden aangemaakt welke daarmee toegang krijgen tot het content management systeem.


(Overzicht van de huidige beheerders)

Toevoegen
Vul de gewenste gebruikersnaam in onder (Toevoegen) om een nieuwe beheerder toe te voegen. Klik vervolgens op (bewerken) achter de gebruikersnaam, in het overzicht, om de gegevens voor de nieuwe beheerder verder in te geven.

Bewerken
Klik op (bewerken) achter de gebruikersnaam om de gegevens van de beheerder te wijzigen.

Verwijderen
Klik op (Verwijderen) om een beheerder te verwijderen.
Het is niet mogelijk om de beheerder waarmee u bent aangemeld of een beheerder met hogere rechten te verwijderen.

naar boven

(4.2) 3rd party instellingen

In deze module kunnen koppelingen naar diverse sociaalmedia, betaaldiensten en statistieken worden toegevoegd.


Overzicht van de huidige instellingen

Bewerken
Klik op (Bewerken) achter het betreffende item om de gegevens in te geven of te wijzigen.

Het is niet verplicht deze gegevens in te geven, voor de sociale media geldt dat indien deze niet zijn ingegeven de standaard koppelingen worden gebruikt.
Het Ideal betalingskenmerk is enkel vereist indien u betalingen via de webformulieren module wilt gaan toepassen.

naar boven

(4.3) Knoppen

In deze module kunnen de knoppen op de homepagina worden ingesteld.


Overzicht van de huidige knoppen op de website


Overzicht van de te gebruiken knoppen (maximaal drie stuks)

Actief / Inactief
Klik op (inactief, licht rood) achter het betreffende item om deze op inactief te zetten.
Klik op (actief, licht groen) achter het betreffende item om deze op actief te zetten.

Bewerken
Klik op (bewerken) achter het betreffende item om de gegevens te wijzigen.
Onder "Titel" kunt u de tekst wijzigen en onder "Interne Link" kunt u een pagina binnen de website selecteren waar de knop naar verwijst.

naar boven

(5.) Pagina's

Via het tabblad pagina’s kunnen de pagina’s binnen de website worden beheerd.
Beheerfuncties zijn: nieuwe pagina's maken, pagina’s wijzigen, pagina’s verwijderen en de volgorde wijzigen.

mappenstructuur (links) / beheerfuncties (rechts)

Alle pagina’s van de website staan in de mappenstructuur (links). Gesorteerd volgens opgave in hoofd- en subpagina’s. Klik op de paginatitels in de structuur om deze te openen.

Via de tabbladen (rechts) kunnen de verschillende beheeropties van de pagina’s gekozen worden.

tabbladen voor de beheerfuncties

naar boven

(5.1) Een pagina toevoegen

Een nieuwe pagina toevoegen kan op twee posities; namelijk op het huidige niveau en op het onderliggende niveau.

Huidige niveau
Klik op een pagina, op het niveau waarop u de nieuwe pagina wilt toevoegen, in de navigatie structuur.
Klik vervolgens op het tabblad (Navigatie).

het tabblad navigatie is geselecteerd

Geef onder (Toevoegen) de titel van de pagina in en klik op (Toevoegen).
De pagina met de opgegeven titel is nu aangemaakt, deze staat automatisch op inactief.

Een subpagina toevoegen onder een pagina
Klik op de pagina, waaraan u een subpagina wilt toevoegen, in de navigatie structuur.
Klik vervolgens op het tabblad (Subnavigatie).

het tabblad subnavigatie is geselecteerd

Geef onder (Toevoegen) de titel van de pagina in en klik op (Toevoegen).
De pagina met de opgegeven titel is nu aangemaakt, deze staat automatisch op inactief.

naar boven

(5.2) Volgorde wijzigen

Klik op het tabblad (Navigatie) of (Subnavigatie) zodat u het niveau ziet van de pagina waarvan u de positie wilt wijzigen.
Klik op de betreffende pijlen voor de betreffende paginatitel om deze omhoog of omlaag te verplaatsen.

naar boven

(5.3) Pagina bewerken

Klik in de navigatiestructuur (links) op de betreffende pagina of klik via de tabbladen (Navigatie) of (Subnavigatie) op (bewerken) achter de betreffende paginatitel om deze te bewerken.
Het tabblad (Overzicht) met informatie over de betreffende pagina wordt geopend.

De overige tabbladen worden hieronder omschreven.

tabbladen voor de beheerfuncties

naar boven

(5.3.1) Pagina eigenschappen wijzigen

Titels
Voor elke pagina kunt u meerdere titels gebruiken:

De volgende mogelijkheden zijn er:

Weergave functies
Naast de titels kunt u nog enkele andere instellingen. Onder afbeelding staan de velden omschreven.

naar boven

(5.3.2) Pagina inhoud wijzigen

Klik op het tabblad "inhoud" van de betreffende pagina om de inhoud te verwijderen.
U ziet nu de pagina-editor waarin de inhoud van de pagina is ingeladen.

Voor uitleg over het gebruik van de editor zie de uitleg: gebruik editor.

naar boven

(5.3.3) Pagina highlights

Via dit tabblad kunnen koppelingen met highlights aan de betreffende pagina beheerd worden.
Voor meer infomatie over highlights zie de module highlights.


overzicht van de gekoppelde highlights aan deze pagina

Koppelen
Selecteer onder (Toevoegen) de titel van de highlight uit de lijst en klik op toevoegen (Toevoegen).

Nieuwe highlights kunnen aangemaakt worden via de module highlights

Volgorde wijzigen
Klik op de pijlen om de volgorde te veranderen.

Koppeling verwijderen
Klik op (verwijderen) om de koppeling ongedaan te maken, de highlight zelf en de koppelingen met andere pagina's worden niet verwijderd.

Bewerken
Klik op (bewerken) om de highlight zelf te bewerken (zie het hoofdstuk highlights).

naar boven

(5.3.4) Voorvertoning

In dit tabblad wordt de betreffende pagina zelf weergegeven, zoals deze voor de bezoeker van de website zichtbaar zal zijn.

naar boven

(6.) Highlights

Highlights zijn zogenaamde “zwevende” content blokjes die aan een pagina gekoppeld kunnen worden. Highlights zijn bedoeld om bepaalde informatie extra onder de aandacht te brengen. Een highlight kan aan meerdere pagina’s worden gekoppeld. De content van de highlight wordt los van de pagina beheerd in deze module.


overzicht van de aanwezige highlights

naar boven

(6.1) Highlight toevoegen

Onder het overzicht van de reeds aangemaakte highlights staat de optie (Toevoegen). Geef een titel op voor de nieuw aan te maken highlight en klik op (Toevoegen)

naar boven

(6.2) Highlight verwijderen

Klik op de overzichtspagina op (verwijderen) achter de betreffende highlight om deze te verwijderen.

naar boven

(6.3) Highlight bewerken

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter de betreffende highlight om deze te bewerken.
U komt nu op de overzichtspagina van de highlight.

De volgende functionaliteiten zijn onder de tabbladen beschikbaar:

Eigenschappen

Inhoud
Hier kunt u de inhoud van de highlight wijzigen. Kijk voor meer uitleg in het hoofdstuk: gebruik editor.

Verwijzingen
Hier vindt u een overzicht van de pagina's waaraan de highlight gekoppeld is. Via (verwijderen) kunt u de koppeling verwijderen.

naar boven

(7.) Agenda

Via de agenda kunnen bijeenkomsten en activiteiten geplaatst worden op de website. Clubleden kunnen individueel aangeven of ze bij de geplande activiteit aanwezig zullen zijn. De clubsecretaris heeft de mogelijkheid om de aanwezigheid van alle leden te wijzigen.


overzicht van de aganda punten

naar boven

(7.1) Agendapunt toevoegen

Onder het overzicht van de reeds aangemaakte agendapunten staat de optie (Toevoegen). Geef een titel op voor het nieuw aan te maken agendapunt en klik op (Toevoegen).

naar boven

(7.2) Agendapunt verwijderen

Klik op de overzichtspagina op (verwijderen) achter het betreffende agendapunt om deze te verwijderen.

naar boven

(7.3) Agendapunt bewerken

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter het betreffende agendapunt om deze te bewerken.
U komt nu op de overzichtspagina van het agendapunt.

De volgende functionaliteiten zijn onder de tabbladen beschikbaar:

Eigenschappen

Inhoud
Hier kunt u de inhoud van het agendapunt wijzigen. Kijk voor meer uitleg in bij: gebruik editor.

naar boven

(8.) Nieuws

Via de nieuwsmodule kunnen nieuwsitems in de website beheerd worden.

naar boven

(8.1) Nieuwsbericht toevoegen

Onder het overzicht van de reeds aangemaakte nieuwsberichten staat de optie (Toevoegen). Geef een titel op voor het nieuw aan te maken nieuwsbericht en klik op (Toevoegen)

naar boven

(8.2) Nieuwsbericht verwijderen

Klik op de overzichtspagina op (verwijderen) achter het betreffende nieuwsbericht om deze te verwijderen.

naar boven

(8.3) Nieuwsbericht bewerken

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter het betreffende nieuwsbericht om deze te bewerken.
U komt nu op de overzichtspagina van het nieuwsbericht.

De volgende functionaliteiten zijn onder de tabbladen beschikbaar:

Eigenschappen

Omschrijving
De omschrijving wordt getoond op de nieuwsoverzichtspagina en wordt, indien deze hier leeg gelaten wordt, automatisch gegenereerd van de inhoud van dit nieuwsbericht. Als u hier wel wat ingeeft wordt deze tekst getoond.

Inhoud
Hier kunt u de inhoud van het nieuwsbericht wijzigen. Kijk voor meer uitleg in bij: gebruik editor.

naar boven

(8.4) Nieuwssortering

Op de overzichtspagina vindt u de volgende optie: Sortering op Volgorde of Datum

Standaard staat deze op datum, de nieuwsberichten worden dan gesorteerd op de publicatiedatum welke bij Nieuwsbericht bewerken) is ingegeven. De nieuwsberichten kunnen ook gesorteerd worden op Volgorde. Wanneer deze optie wordt geselecteerd worden de volgende knoppen zichtbaar: op de overzichtspagina. Met deze knoppen kunt u de sortering handmatig aanpassen.

naar boven

(9.) Fotoboek

Via de fotoboekmodule kunnen fotoalbums op de website worden beheerd.

naar boven

(9.1) Fotoalbum toevoegen

Onder het overzicht van de reeds aangemaakte albums staat de optie (Toevoegen). Geef een titel op voor het nieuw aan te maken album en klik op (Toevoegen)

naar boven

(9.2) Fotoalbum verwijderen

Klik op de overzichtspagina op (verwijderen) achter het betreffende album om deze te verwijderen.

naar boven

(9.3) Fotoalbum bewerken

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter het betreffende album om deze te bewerken.
U komt nu op de overzichtspagina van het album.

De volgende functionaliteiten zijn onder de tabbladen beschikbaar:

Eigenschappen

Afbeeldingen
In dit overzicht staan de huidige foto's binnen het album
Hier zijn de volgende opties beschikbaar:
- Met de knoppen kunt u de volgorde van de foto's wijzigen
- Inactief; klik op (inactief, licht rood) achter de foto om deze op inactief te zetten.
- Actief; klik op (actief, licht groen) achter de foto om deze op actief te zetten.
- Verwijderen; klik op (verwijderen) achter de foto op deze te verwijderen.

Toevoegen
Sleep een het fotobestand vanaf uw locale map in het kader of klik op "selecteer een afbeelding" om een bestand te selecteren in uw locale mappen.

Inhoud
Hier kunt u de tekst van het fotoalbum wijzigen. Kijk voor meer uitleg in bij: gebruik editor.

naar boven

(10.) Media

In deze module kunnen de grote afbeeldingen, het blauwe tekstblok op de homepage, en de afbeeldingen bovenin de website beheerd worden.

Kies uit het menu voor de afbeeldingen op de homepage voor (Hoofdpagina) en voor de andere pagina's voor (Overige pagina's). Automatisch wordt het overzicht van de hoofdpagina getoond.

Indien er geen afbeeldingen gekozen zijn worden deze van de hoofdwebsite gebruikt.

naar boven

(10.1) Media item toevoegen

Onder het overzicht van de reeds aangemaakte items staat de optie (Toevoegen). Geef een titel op voor het nieuw aan te maken item en klik op (Toevoegen)

naar boven

(10.2) Media item verwijderen

Klik op de overzichtspagina op (verwijderen) achter het betreffende item om deze te verwijderen.

naar boven

(10.3) Media item bewerken

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter het betreffende item om deze te bewerken.
U komt nu op de overzichtspagina van het item.

Eigenschappen (Hoofdpagina)

Eigenschappen (Overige pagina's)

Afbeelding
Indien er nog geen afbeelding geplaatst is kunt u onder (Afbeelding) een nieuwe afbeelding selecteren van uw computer. Klik vervolgens op (Opslaan). Het volgende scherm wordt getoond:

De bovenste afbeelding is een uitsnede in het juiste formaat voor de website. Deze kunt u aanpassen door het selectie kader in de onderste afbeelding aan te passen.

Als de selectie naar wens is, klik u op (opslaan)

naar boven

(11.) Webformulieren

Webformulier zijn formulieren die de bezoeker van de website kan invullen om bijvoorbeeld informatie aan te vragen.
Het formulier koppelen aan een pagina kan onder: Pagina eigenschappen wijzigen bij (Weergave functies). (Koppeling aan de homepage is niet mogelijk)

Sommige formulieren zijn enkel als voorbeeld aanwezig en kunt u niet direct gebruiken, klik op (dupliceren) om een bruikbare duplicaat te maken.

naar boven

(11.1) Ingestuurde webformulieren

De website beheerders ontvangen automatisch de ingestuurde formulieren op het e-mailadres welke aan de gebruiker gekoppeld is.
Daarnaast kunnen de reeds ingezonden formulieren, via het menu (ingestuurd), geraadpleegd worden.

naar boven

(11.2) Formulier toevoegen

Onder het overzicht van de reeds aangemaakte formulieren staat de optie (Toevoegen). Geef een titel op voor het nieuw aan te maken formulier en klik op “Toevoegen”

naar boven

(11.3) Formulier verwijderen

Klik op de overzichtspagina op (verwijderen) achter het betreffende formulier om deze te verwijderen.
Sommige formulieren kunnen niet worden verwijderd.

naar boven

(11.4) Formulier bewerken

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter het betreffende formulier om deze te bewerken.
U komt nu op de overzichtspagina van het formulier.

De volgende functionaliteiten zijn onder de tabbladen beschikbaar:

Eigenschappen

Opslaan, alvorens de elementen te bewerken!

Elementen
Op dit tabblad kunt het formulier zelf opmaken. In de linker kolom kunt u velden toevoegen. In de rechter kolom ziet u een weergave van het formulier zoals deze straks zichtbaar is voor de bezoeker.

Met kunt u de volgorde wijzigen.
Met kunt u de eigenschappen van het veld wijzigen en met kunt het veld verwijderen. 

Voeg één van de beschikbare elementen in en druk vervolgens op   om te bewerken. Herhaal dit tot het formulier de door u gewenste vorm en inhoud heeft. Vergeet niet elk element eerst op te slaan alvorens een nieuw veld toe te voegen.

Als een veld verplicht ingevuld dient te worden, zet u een vinkje achter 'verplicht'. Bij foutmelding vermeld u de tekst die de klant ziet als hij verzuimt het betreffende veld in te vullen. Als de klant bijvoorbeeld het e-mailadres vergeten is in te vullen zou de tekst bij 'foutmelding' kunnen zijn: Vul uw e-mail adres in. Vergeet niet op te slaan. Er verschijnt nu op het voorbeeldformulier een * achter het betreffende verplichte veld.

Via (Toevoegen) kunt u extra velden (elementen) toevoegen:

Overzicht van de beschikbare elementen

 radiobutton

In het formulier ziet dat er als volgt uit:                                         

Verwijzingen
Hier vindt u een overzicht van de pagina's waaraan het formulier gekoppeld is. Via (verwijderen) kunt u de koppeling verwijderen.

naar boven

(11.5) Bestelfomulieren

Met een bestel formulier kunt u een kleine webshop integreren in uw website met betaal mogelijkheid via Ideal.
In het systeem is al standaard een voorbeeld formulier aanwezig welke u als voorbeeld kunt gebruiken.

Om het voorbeeldformulier te gebruiken klikt u op de knop (Klonen) achter: Bestelformulier (Voorbeeld Webformulier - Klik op klonen om te bewerken)
Er wordt nu een bewerkbare kopie van het formulier gegenereerd.

Klik op de overzichtspagina op (bewerken) achter het gekloonde formulier om deze te bewerken.

Eigenschappen

Klik op het tabblad Elementen om het formulier zelf aan te passen, u ziet nu een overzicht van het huidige formulier.

Dit formulier bevat naast de standaard gegevens drie producten, verzendkosten en een betaal koppeling.

Het is misschien handig om eerst één van uw eigen producten toe te voegen en te vergelijken met het voorbeeld, alvorens de voorbeeldproducten te verwijderen. Via (toevoegen) onderaan kunt u extra velden / producten toevoegen. Selecteer "Product" om een extra product toe te voegen, vul de velden in en sla de gegevens op. Als de tekst in het kader omschrijving een bepaalde lengte overschrijdt, breekt het programma de tekst automatisch af en voegt "......Meer" toe. Tevens voegt het programma na het opslaan het aantal met invul hokje toe.

 

Via (verwijderen) achter de betreffende regel kunt u een item (bijv. de voorbeeldproducten) verwijderen

Via (toevoegen) onderaan kunt u extra velden toevoegen. Zie 11-4 voor de beschikbare elementen. Via  (bewerken) achter het veld kunt u het item bewerken.

Indien u naast Ideal ook andere betaalmogelijkheden wilt aanbieden kunt u dit doen door een extra veld of velden toe te voegen. Selecteer "Checkbox" en voeg deze toe. Via   (bewerken) kunt u de betalingsmogelijkheid invullen. Als deze betalingsmogelijkheid uw voorkeur heeft, zet dan een vinkje achter default. In het formulier staat er dan standaard een vinkje achter deze betalingsmogelijkheid. 

 

Betaling koppelen
Wilt u dat bezoekers kunnen betalen via de website selecteer dan onder toevoegen de optie "Ideal".
Klik op bewerken achter het Ideal item en kies of u een specifiek bedrag wilt of een som van de producten.
Indien het ideal item roze wordt weergegeven klik dan op het icoon achter Ideal om de betalingsmogelijkheid te koppelen.

Nadat u op deze link heeft geklikt komt u in de module 3rd party instellingen, klik op het icoon achter Mollie ID (iDeal) om een account aan te maken. Klik op (bewerken) om het account in te stellen.

naar boven

(12.) E-mail

Via het tabblad e-mail kunt u het e-mailadres van uw Kiwanis club aanvragen. (Hier zijn wel kosten aan verbonden)

Als u uw e-mailadres heeft aangevraagd, dan vindt u op deze pagina een link naar de webmail applicatie. Onder het menu item "Instellingen" vindt u inloggegevens van het e-mailadres en de gegevens die u nodig heeft voor bijvoorbeeld MS Outlook

naar boven

(13.) Editor

In de editor kunnen de mutaties aan de inhoud worden uitgevoerd. Via de knoppenbalk zijn verschillende functies beschikbaar (zie afbeelding hieronder)

Met de editor van het GCMS kan de inhoud van pagina's en andere teskten binnen de website worden beheerd. Dit gaat op een manier die lijkt op het werken met MS Word. Houd er rekening mee dat er wordt gewerkt aan een internetpagina. Dat wil zeggen: wat in MS Word mogelijk is, is niet altijd mogelijk, of werkt wat anders, in de editor. Bijvoorbeeld: Druk je op Enter, dan worden twee lege regels ingevoegd. Wil je naar de volgende regel, druk dan op Shift+Enter.

Klik altijd op "Opslaan" anders gaan de wijzigingen verloren

Hieronder vindt u een overzicht van de functies uit de menu's. De belangrijkste functies staan ook nog herhaald in de iconenbalk.

Documenten
- Legen: verwijdert alle huidige inhoud.
- Herstel het laatste concept: maakt de wijzigen ongedaan (werkt alleen als er nog niet is opgeslagen)

Bewerken
Hier vindt u opties om bewerkingen opgedaan te maken of terug te zetten, kopieer en plakfuncties en een optie om alles te selecteren

Invoegen

Beeld
Hier vindt u hulpmiddelen om makkelijker in de editor te werken

Opmaak
Hier vindt u opties om de opmaak van de tekst te wijzigen zoals: vet, onderstreept en cursief, ook vindt u hier de standaard kopteksten.

Tabel
Met een tabel kunt u de inhoud van de pagina in diverse blokken verdelen.
- Tabel invoegen: Klik hier om een nieuwe tabel aan te maken en selecteer het aantal velden

Geavanceerd
- Broncode: Er wordt een venster geopend met de broncode van de inhoud (gebruik deze optie alleen als u hier kennis van heeft).