Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Over Kiwanis > Juridische Commissie

Juridische Commissie

Juridische commissie (benoemd door DB/AB)

Leden: Lex van Hengstum (vz), Wim Gerlag en Jan-Peter Hopmans.

Taakomschrijving:

• Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan het DB en AB over Kiwanis Nederland gerelateerde onderwerpen vanuit juridisch perspectief.

• Gevraagd juridisch advies geven over voorgestelde veranderingen aan de statuten en/of het huishoudelijk reglement.

• Actualiseert Kiwanis Nederland statuten, clubstatuten en (internationale) bylaws.

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2019 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube