Kiwanis Kerkrade Landgraaf

Kerkrade Landgraaf

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > ANBI

ANBI

Kiwanis Kerkrade Landgraaf en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Onder dit hoofdstuk willen wij inzage geven in onze inkomsten middels fundraising en in onze uitgaven die wij aan goede doelen besteden.

Tevens zijn de bestuursleden vermeld van de Stichting Fundrais Kiwanis Kerkrade/Landgraaf die als beheerder van de gelden namens de club zitting hebben in deze stichting.

De stichting streeft ernaar een vaste reserve in kas te houden, zodat ook gelden aan een goed doel besteed kunnen worden in geval van acute nood. Hierbij kan men denken aan mensen die lijden onder natuurrampen. Deze reserve is overigens ook nodig voor het geval er in enig jaar, door welke reden dan ook, minder fundraise middelen binnen komen.

Wij organiseren jaarlijks een aantal fundraise projecten, zoals het Boerengolftoernooi, charity diners en een wijnproject. Wij streven naar het organiseren van nog één fundraise project, en wel in het voorjaar.

Stichting Fundraise Kiwanis Kerkrade/Landgraaf

RSIN nummer: 8078.63.014

Contact gegevens: Stichting Fundraise Kiwanis p/a Molenweg 9, 6471HA Eygelshoven

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter drs. J. Sijstermans

Penningmeester P. van der Mark

Bestuurslid J. Balk

Doelstelling: Het doel van de Kiwanis is gelden opbrengen uit activiteiten en met deze gelden goede doelen steunen waarbij de nadruk ligt op het kind.

Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. Op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten, genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, daarvan word door de bestuursleden van afgezien.

 

Beleidsplan: Wij organiseren jaarlijks een aantal fundraise projecten, zoals het Boerengolftoernooi, charity diners en een wijnprojekt. 

De activiteiten hebben een bruto opbrengst. De inkoopkosten worden in mindering gebracht op de bruto opbrengst. Het netto resultaat wordt besteed aan het goede doel.

De activiteiten in 2016 hebben de volgende bedragen opgebracht:

Beginsaldo op 01-01-2016 € 7701,34

Netto opbrengst Cullinaire Herfstwandeling: € 2616,27

Netto opbrengst Wijndegustatie: € 2644,71

Netto opbrengst Boerengolf: € 3115,10

De volgende goede doelen hebben we gesteund:

Donatie t.b.v. Help Mani: € 1500,00

Stichting Meraih Bintang, donatie voor Rumah Bina Budi: € 290,00

Sponsorbijdrage Gertie Thomas, Vierdaagse: € 100,00

Gift Jan Baptistschool t.b.v. aanhangwagen: € 1000,00

Donatie Stichting Wereldwijd: € 1900,00

Gift Scouting Pius XII inzake Culinaire Herfstwandeling: € 250,00

Peter van der Mark, penningmeester Stichting Fundraise Kiwanis Kerkrade-Landgraaf

 

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube