Kiwanis Kerkrade Landgraaf

Kerkrade Landgraaf

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > ANBI

ANBI

Kiwanis Kerkrade Landgraaf en ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Onder dit hoofdstuk geven wij inzage in onze inkomsten, verkregen middels fundraising en onze uitgaven aan goede doelen.

Tevens vermelden wij de bestuursleden van de Stichting Fundrais Kiwanis Kerkrade/Landgraaf die als beheerder van de gelden namens de club zitting hebben in deze stichting.

De stichting streeft ernaar een reserve in kas te houden, voor acute nood. Hierbij kan men denken aan natuurrampen. Deze reserve is overigens ook nodig voor het geval er in enig jaar, door welke reden dan ook, minder fundraise middelen binnen komen.

Wij organiseren jaarlijks een aantal fundraise projecten, zoals het Boerengolftoernooi, charity diners, project Dankjewel en een wijnproject, al dan niet in samenwerking met andere serviceclubs.

Stichting Fundraise Kiwanis Kerkrade/Landgraaf

RSIN nummer: 8078.63.014

Contact gegevens: Stichting Fundraise Kiwanis p/a Molenweg 9, 6471HA Eygelshoven

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter drs. J. Sijstermans

Penningmeester P. van der Mark

Bestuurslid J. Balk

Doelstelling: Het doel van de Kiwanis is gelden genereren uit activiteiten en met deze gelden goede doelen steunen waarbij de nadruk ligt op het kind.

Beloningsbeleid: De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. Op grond van artikel 4 lid 5 van de statuten, genieten de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, daarvan word door de bestuursleden van afgezien.

 

Beleidsplan: Wij organiseren jaarlijks een aantal fundraise projecten, zoals het Boerengolf toernooi, charity diners, project Dankjewel en een wijnproject. 

De activiteiten hebben een bruto opbrengst. De inkoopkosten worden in mindering gebracht op de bruto opbrengst. Het netto resultaat wordt besteed aan het goede doel.

De activiteiten in verenigingsjaar 2017/2018 hebben de volgende bedragen opgebracht:

Beginsaldo op 01-10-2017                     € 10.377,42

Netto opbrengst Wijndegustatie: negatief € 1.317,51 (*1)

Netto opbrengst Boerengolf:                   € 3.347,68

Netto opbrengst project Dankjewel:         € 3.265,00

Netto opbrengst Najaarsdinner:               € 1.440,00

Netto opbrengst Sinterklaas fabriek         € 5.000,00

De volgende goede doelen hebben we gesteund:

Sint Maarten                                           €   100,00

Litouwen via Stichting Max                       €   500,00

Stichting Wensulance                               € 2.660,00

SBO de Wissel                                         € 1.500,00

Bruggen van Vriendschap                         €    500,00

Stichting Hulphond                                  €    300,00

Run for Kika                                            €    300,35

Sinterklaas fabriek                                   € 5.000,00

Diverse bankkosten Stichting                    €    108,00

Eindsaldo Stichting Fundraise 30-09-2018 € 11.144,24

*1 doordat de facturen voor deze activiteit pas na het bestuursjaar zijn geind is deze post negatief.

Datum wijziging 27-05-2019

Peter van der Mark, penningmeester Stichting Fundraise Kiwanis Kerkrade-Landgraaf

 

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube