Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Over Kiwanis > Kiwanis Academy

Kiwanis Academy

Opleidingscommissie / Kiwanis Academy Nederland (benoemd door DB/AB)

Leden: Lindy Ward (vz), Leo Wielstra (adviseur) en vacature

Taakomschrijving:

• Het technisch uitbouwen en vullen van de Kiwanis Academy Nederland op Kiwanis.nl (of eigen website) met trainingen, links, best practices, lessons learned en andere content.

• Trainingen ontwikkelen voor LG’s/divisieclubbuilders en voor commissieleden o.b.v. het huishoudelijk reglement, statuten, LG-boekje, websites enz.

• LG’s en clubbesturen opleiden; ook thematisch zoals ‘dienend leiderschap’.

• Verbreden en verspreiden van kennis over Kiwanis. • Samenwerking bevorderen met de commissies Groei en Organisatie en Communicatie/PR.

zie ook https://www.kiwanisacademynederland.nl/kiwanis-academy.html 

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2020 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube