Kiwanis Brielle

Brielle

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Kiwanis Brielle

Kiwanis Club Brielle

Kiwanis club Brielle is een serviceclub en onderdeel van de internationale Kiwanis organisatie. Als vriendenclub organiseren wij uiteenlopende sociaal- culturele evenementen om geld in te zamelen (fundraising projecten). Het ingezamelde geld komt ten goede aan mensen die extra hulp of ondersteuning kunnen gebruiken in onze samenleving (fundspending projecten). De persoonlijke inbreng van ieder lid staat hierbij centraal en met elkaar worden de projecten en acties uitgevoerd om het internationale motto “Serving the Children of the World” zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. Onze activiteiten hebben vaak een plaatselijk karakter en richten zich voornamelijk op de regio Voorne en Putten. Evenementen kunnen zich echter ook uitstrekken tot regionale, nationale en zelfs internationale projecten. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de inzet, kennis en vaardigheden van onze leden.

Kiwanis Club Brielle is officieel opgericht op 1 April 1997 door de heren Rick Marseille en Henk Blankenstein bij Notaris Joost Moerel te Spijkenisse. Op 28 oktober 2000 heeft de club de felbegeerde charter ontvangen uit handen van de toenmalige Gouverneur van District Nederland, de heer Jan Ceha. Vandaag telt de club 24 leden.

Als club hebben we twee avondbijeenkomsten per maand, veelal één werkvergadering en één eet praat bijeenkomst waar gezelligheid en ontmoeting centraal staan. Daarnaast zijn er tal van andere activiteiten, zoals lezingen, werkbezoeken, evenementen met partners en kinderen, enzovoort.
Nieuwe leden worden gevraagd, meestal op voorstel van (één van de) leden van de club. Gestreefd wordt naar een evenwichtige spreiding van leden over de diverse beroepsgroepen. Het belangrijkste criterium is natuurlijk dat een nieuw lid in de club moet passen, zich er thuis moet voelen, de sfeer en de cultuur van de club aanvoelt. Hij of zij moet bereid zijn mee te werken aan acties en projecten, lid te worden van een commissie en te zijner tijd een bestuursfunctie uit te oefenen.

 

Aanmelden voor leden:

Meer over Kiwanis Nederland

Meer informatie over de Kiwanis service organisatie en over het district Nederland vindt u op

www.kiwanis.nl  

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Brielle volgen:

Facebook