Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs

Stichting Kiwanis Nederland Fonds

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel:

 1. Het verwerven van gelden en goederen en het aanwenden daarvan voor het verschaffen van ondersteuning of hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten;
 2. Het beheren van gelden die door gecharterde clubs of individuele leden van Kiwanis International District Nederland worden bijeengebracht voor specifieke projecten van Kiwanis International District Nederland, de Kiwanis International European Federation of Kiwanis International.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

 1. alle vormen van geldwerving;
 2. baten uit de beheersfunctie als bedoeld in artikel 2 lid 1b van de statuten;
 3. alle wettelijke en passende middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk  kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan 

 1. Ondersteunen van de lokale Kiwanis clubs bij het beheren en overmaken van fondsen ten behoeve van het grote internationale project ter gelegenheid van het  honderdjarige bestaan van Kiwanis International, het Project 'Stop Tetanus'. Indien mogelijk worden uit de rentebaten van het fonds subsidies aan lokale projecten verstrekt.
 2. Een actieplan op gaan stellen voor het verkrijgen van legaten waar de verkrijging daarvan momenteel nihil is.
 3. Ondersteuning geven aan en de gelden fourneren voor de jaarlijkse Club Award aan een club met een aansprekend en inspirerend project. Deze Award wordt uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering door de Gouverneur. KNF maakt samen met het landelijk bestuur de keuze van het project en levert de benodigde 1000 euro.
 4. Waar nodig acute financiële ondersteuning geven bij calamiteiten.

Contactgegevens

Stichting Kiwanis Nederland Fonds

de heer Gerrit Roefs
Karel Doormanstraat 17

5831 LT Boxmeer

e-mail: roefsgerrit@gmail.com

Namen en functies van de bestuurders

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Frans van der Avert - Voorzitter
Gerrit (G.J.) Roefs - Secretaris
Jan (J.P.) de Jonge - Penningmeester
Peter Pietersen - Lid 
Carel Maass - Lid 

Beloningsbeleid

Er worden door het fonds aan haar bestuurders geen beloningen toegekend. Een kostenvergoeding voor verreden kilometers van 28 eurocent per kilometer wordt verstrekt op aanvraag en onder specificatie van de kilometers.

Uitgeoefende activiteiten

Verslag van de voorzitter 2013 - 2014

Verslag van de voorzitter 2014 - 2015 

Verslag van de voorzitter 2015 - 2016

Verslag van de voorzitter 2016 - 2017

Verslag van de voorzitter 2017 - 2018

 

Financiele verantwoording

Jaarverslag 2012 - 2013

Jaarverslag 2013 - 2014

Jaarverslag 2014 - 2015

Jaarverslag 2015 - 2016

Jaarverslag 2016 - 2017

Jaarverslag 2017 - 2018

Documenten

Kiwanis in uw testament
Giften aan Kiwanis

 

Onze gegevens

 • ANBI geregistreerd sinds 1 januari 2008 onder nummer:
  RSIN: 8161.74.209
 • KVK-nummer: 41185020
 • Bankrekening Stichting Kiwanis Nederland Fonds:
  IBAN: NL 03 INGB 06 58 46 21 56
Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2020 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube