Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Over Kiwanis > Lustrumcommissie

Lustrumcommissie

Commissie relatie lustrumprojecten / nieuw project (benoemd door DB/AB)

Leden: Gert van Lieshout (vz) en Jos van Erp

Taakomschrijving:

• Het onderhouden van goede contacten met de organisaties van de vier bestaande lustrumprojecten van Kiwanis Nederland. Te weten Beverwijk, Groningen, Nijmegen en Barneveld.

• Adviseert en ondersteunt clubs bij het doen van voorstellen voor het komende lustrumproject.

• Adviseert het DB/AB over mogelijke projecten voor het lustrumjaar 2021 die aansluiten op onze missie en passen binnen het beschikbare budget.

• Stelt een tijdpad en kostenraming op.

• Maakt een plan voor gerichte fundraising en PR.

• Stelt een plan op voor een feestelijke overdracht van het lustrumproject (13 september 2021) aan de belanghebbende, met oog voor een effectieve PR voor Kiwanis.

• De commissie kan zich laten bijstaan door een ad hoc werkgroep.

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2019 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube