Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanians reading

Nieuws

Herhaalde oproep Gouverneur Elect 2018-2019


Herhaalde oproep Gouverneur Elect 2018-2019

Aan: leden Kiwanis International District Nederland

Geachte Dames en Heren, 

Kandidaatstelling Gouverneur Kiwanis International District Nederland 2019-2020.

Helaas is op onze oproep van 18 maart 2018 en 10 juni, voor kandidaten Gouverneur 2019- 2020, geen enkele reactie binnen gekomen.

Bij deze dan ook deze dringende oproep aan onze leden om een kandidaat voor te dragen.

Wij willen als Algemeen Bestuur graag onze nieuwe Elect Gouverneur 2019 - 2020 door een bijzondere Algemene Leden Vergadering van het District,

op 12 januari 2019 in Zeist laten benoemen.

Uiterlijk 1 november 2018 ontvangt de Districtssecretaris gaarne namen van door de clubs gesteunde kandidaten (m/v).

Het Algemeen Bestuur draagt kandidaten voor, waarna verkiezing plaats vindt op de Algemene Vergadering van het District, conform art 14 lid 1 van de statuten op zaterdag 12 januari 2019 in Zeist.

Het bestuur streeft naar een verkiezing uit meerdere kandidaten.

Profiel van de Gouverneur

De Gouverneur is de spin in het web van het District. Van kandidaten wordt verwacht dat zij 

-de normen en waarden van Kiwanis uitdragen en gepassioneerd spreken over Kiwanis en haar rol in de maatschappij;

-een lange termijn visie hebben op de rol van Kiwanis als serviceclub in de maatschappij;

-de noodzaak tot verjonging en modernisering van Kiwanis onderschrijven en daaraan richting kunnen geven;

-uitvoering geven aan het beleid dat door Kiwanis International wordt vastgesteld; uiteraard met inachtneming van de regionale context;

-als Luitenant Gouverneur of secretaris KIDN eerder lid waren van het Algemeen Bestuur van het District;

-met name in het Gouverneur 2019/2020 jaar taken efficiënt kunnen organiseren en delegeren.

Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Gouverneur Det Verhoeven.

Kandidaatstelling van de kandidaat, middels de Club, met akkoord verklaring van de kandidaat dient u te zenden aan de secretaris van het District Nederland:

Ap Lammers, Hogestraat 51, 6953 AR Dieren E-mail secretaris@kiwanis.nl  

Met vriendelijke groet, with kind regards, 

Secretaris Kiwanis International District Nederland

Ap Lammers

Hogestraat 51,

6953 AR Dieren

Tel. 06 53394768

e-mail: secretaris@kiwanis.nl

website: www.kiwanis.nl

#kidsneedkiwanis

Meer nieuws

13/02Ossebroeders in de verkoop voor kinderen van de voedselbank Oss
31/01Nieuwe locatie voor AMZAF in 2019
01/02Blog Gouverneur Peter Pietersen 2019
31/01Landelijk Kiwanis Agenda, maakt u daar al gebruik van?
31/01KC Apeldoorn Het Loo Lezing Brexit en stamppottenbuffet
21/01Leusden Spring Rally
15/01Spontane donatie 5.000,- euro voor kinderafdeling Ziekenhuisgroep Twente
03/01€5000,00 voor Jeugddorp de Glind
23/12Vlog Gouverneur Peter Pietersen 2018 - Pietersen
20/12Merry Christmas
>   >>

Interesse in Kiwanis?

Meer informatie over Kiwanis aanvragen:Stuur mij meer informatie over Kiwanis.
Ik zou graag vrijblijvend een Kiwanis club bezoeken.

Nieuwsbrief ontvangen?

Meldt u aan voor de Kiwanis nieuwsbrief en u ontvangt maandelijks informatie over onze projecten.

* verplicht veld

U kunt zich altijd weer afmelden op de nieuwsbrief of uw voorkeuren wijzigen.

Nieuws aanbieden

Kiwanis Nederland, verspreidt nieuws via:

  • Kiwanis.nl
  • Facebook
  • Twitter
  • De Kiwanis Nederland App
  • De Kiwanis Nederland nieuwsbrief

Nieuws aanbieden kan op 2 manieren:

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2019 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube