Kiwanis Peel en Maas

Peel en Maas

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Fundspending projecten

Fundspendingactiviteiten

Kiwanisclub Peel en Maas sponsort Grote Peel en Maas spel
Op woensdag 2 april jl. is in het gemeenschapshuis De Wieksjlaag  in Beringe het Grote Peel en Maas spel gepresenteerd en door burgemeester mevr.  W. Delissen overhandigd aan de elf kernen van de Gemeente Peel en Maas.

In de elf kernen is al enige tijd een dorpsdagvoorziening gerealiseerd. Weliswaar in het ene dorp wat eerder dan in het andere dorp. Nu kunnen dames en heren die daaraan behoefte hebben terecht in hun eigen dorp voor ontmoeting, afleiding, tegengaan van vereenzaming en niet onbelangrijk het nuttigen van een warme maaltijd. Om meer variatie aan de gasten aan te bieden en meer gericht op hun eigen leefomgeving, is er een spel ontwikkeld dat de bezoekers prikkelt om actief deel te nemen aan voor hun opgezette activiteiten.

Dit spel is bedacht door een aantal creatieve talenten en wel vrijwilligers, beroepskracht van Dorpsdagvoorziening De Wieksjlaag en uit alle 11 kernen betrokken personen die erg betrokken zijn bij hun dorp. Het spel bevat o.a. foto’s met op het onderwerp betrekking hebbende meerkeuzevragen, die beantwoord moeten worden. Het is de bedoeling om daar discussie over uit te lokken en nog belangrijker het (recente) verleden te laten herleven, verhalen te laten vertellen en aldus de gasten gezelligheid te bieden en vooral (hun brein) te activeren. Dit komt hun gezondheid ten goede en daarvan afgeleid die van de mantelzorgers.

De Bovenkamer ontvangt € 1.000,- van Kiwanis Peel & Maas
Vanaf de start van Galerie De Bovenkamer bestaat er een hechte band met de Kiwanis. Mede dankzij de bijdrage van verschillende leden van deze club kon een start gemaakt worden met o.a. de verbouwing van het pand aan de Molenstraat waarin De Bovenkamer onlangs weer haar Mid-winterexpositie opende. Complete wanden, kozijnen, verlichting?en gewoon mankracht werd door de individuele leden van de Kiwanies Peel & Maas geleverd.

Vanuit Galerie de Bovenkamer zijn inmiddels plannen in ontwikkeling om kunst die in de galerie wordt gepresenteerd of waarover de Bovenkamer kan beschikken aan “de man” te brengen. Dit kan zijn aan bedrijven, maar zeker ook aan particulieren. Deze op handen zijnde ontwikkelingen zijn voorgelegd aan de Kiwanis, die onmiddellijk enthousiast hebben gereageerd. Op de foto is te zien hoe de Theo Hansen van Kiwanis (links), een envelop overhandigt aan Mart Rooijakkers van de Bovenkamer. Met de door de Kiwanis beschikbaar gestelde bedrag van €1000,- is de aanschaf mogelijk gemaakt van o.a. een laptop.

In zijn toespraak benadrukte dhr. Hanssen nogmaals dat de vraag om de Bovenkamer financieel te ondersteunen uitstekend aansloot bij de doelstellingen van de Kiwanis. Immers het bieden van een podium aan bijzondere kunstenaars is zonder enige twijfel een relevant nieuw initiatief in de regio en galerie De Bovenkamer is een prachtig initiatie dat steunt op een heleboel vrijwilligers in Peel en Maas. Mart Rooijakkers bedankte Kiwanis Peel & Maas en sprak de hoop uit dat de relatie welke is ontstaan uit mag groeien tot een hechte verbintenis.

 

http://www.galeriedebovenkamer.nl/

Afasiecentrum Noord Limburg
De opbrengst van Ondernemersprijs Peel en Maas verkiezing 2013 is overhandigd aan de voorzitster van het Afasiecentrum Noord Limburg, mevrouw Jacqueline Boumen.  
Afasie is een niet-aangeboren taalstoornis, welke ontstaat na een hersenbloeding, herseninfarct of ongeval. De gevolgen voor de mensen, die hierdoor getroffen worden, zijn zeer ingrijpend: zij hebben problemen met praten, en kunnen vaak niet op de juiste woorden komen. Ook hebben zij vaak moeite met schrijven en lezen. Het afasiecentrum, waar bijna 70 vrijwilligers werkzaam zijn, organiseert cursussen voor deze patiënten om een zo goed mogelijk functioneren in de maatschappij mogelijk te maken. Met name bij de cursussen voor mensen, die een ernstige afasie hebben, zijn iPads een zeer belangrijk hulpmiddel. Met de opbrengst van de Ondernemersprijs wil het Afasiecentrum een aantal iPads aanschaffen, zodat nog meer mensen geholpen kunnen worden.

Klik voor meer info over Afasiecentrum Noord Limburg

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube