Kiwanis Peel en Maas

Peel en Maas

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Stichting

Stichting Kiwanis Fundraising Peel en Maas

De doelstelling van Stichting Kiwanis Fundraising Peel en Maas is verwerven van fondsen voor en organiseren van activiteiten op het kerkelijk, levensbeschouwelijk, charitatief, cultureel, wetenschappelijk en algemeen nut beogend gebied binnen het Rijk in Europa, zoals onder andere het organiseren van activiteiten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot beurzen.

De stichting organiseert een activiteit(en) voor verwerven gelden. De verworven gelden worden aangewend voor ondersteuning goede doelen. Te denken valt hierbij aan zwakkeren in de samenleving en kinderen.

Bestuurders:

Voorzitter C.J.J. Jagers
Secretaris P.L.C.M. Stevens
Penningmeester J.M.G. Verschuuren

De bestuurders ontvangen geen beloning noch een onkostenvergoeding.

Postadres van de instelling:

Tuindersweg 7a 5981 NA Panningen

Financieel jaaroverzicht

Download het financieel jaaroverzicht 2018

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer

804450468

 

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube