Kiwanis Rheden - De Veluwezoom

Rheden - De Veluwezoom

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > ANBI

ANBI

Kiwanis Rheden-de Veluwezoom heeft de ANBI-status

Dit is ons toegekend onder het RSIN-nummer 802555901. In het kader daarvan moet de jaarrekening en de toelichting op de jaarrekening op de website worden gepubliceerd. 

De jaarrekening van 2014/2015: Jaarrek sttgn 2015.pdf

De jaarrekening van 2015/2016: Jaarrekening stichting 2015/2016

Het beleidsplan 2016 e.v.: 2016 Kiwanis Rheden beleidsplan.pdf

Jaarrekening  bestuursjaar 2016-2017

Jaarrekening bestuursjaar 2017-2018

Jaarrekening bestuursjaar 2018-2019

Fiscale voordelen ANBI’s op een rijtje
Bij een inzet van minimaal 90% voor een algemeen nuttig doel:

  • Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).
Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube