Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Over Kiwanis > Strategische Commissie

Strategische Commissie

Strategiecommissie (benoemd door de AV) Kiwanis District Nederland kent een Strategiecommissie.

Deze wordt jaarlijks benoemd door de Algemene vergadering.

Leden 2018-2019: 

Hendrik Beuving (voorzitter) h.beuving@hetnet.nl  Mobiel 06 53892301

Michel Oldenburg  michel@smartidservices.com  Mobiel 06 24906738

Guido Palm g.palm@xs4all.nl Mobiel 06 52698063

Erik Luijkx  eluijkx@bezorgsupport.nl  Mobiel 06 51639980

Taakomschrijving:

• Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak van het AB en de clubs.

• Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend Strategisch plan.

• Evaluatie van het vigerend plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks rechtstreeks aan de AV. 

Strategisch plan 2013 - 2018

N.B. Bovenstaand Strategisch plan werd op het congres te Deventer behandeld en aldaar door de Algemene Vergadering goedgekeurd.

Rapporten over naamsbekendheid en Tevredenheidsonderzoek onder leden Kiwanis Nederland.

Onderzoek naamsbekendheid (Studenten Saxion Deventer)

Tevredenheidsonderzoek Kiwanis District Nederland (studenten Han Nijmegen)

Bijlage Enquete Communicatie binnen Kiwanis (tevredenheidsonderzoek)

 

Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2020 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube