Kiwanis Tholen

Tholen

www.kiwanis.nl
Motor Banner
Kiwanis > Nazomer Motortoertocht > Vrijwaringsverklaring

Vrijwaringsverklaring

VRIJWARINGSVERKLARING

Nazomer motortoertocht Kiwanisclub Tholen

De bestuurder en ondergetekende zal op 14 september 2019 deelnemen aan een motortoertocht, georganiseerd door de Kiwanisclub Tholen. Hoewel Kiwanisclub Tholen alles in het werk zal stellen om een zo vlekkeloos mogelijke organisatie te realiseren is Kiwanisclub Tholen niet aansprakelijk te houden voor enige schade, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, welke ten gevolge van deelname aan de motortoertocht bij ondergetekende c.q. zijn/haar duopassagier of derden zal ontstaan.

Tevens verklaart ondergetekende:

over de benodigde verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid te beschikken; 
in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig; 
te rijden op eigen risico; 
te beschikken over voldoende rijvaardigheid en voldoende fysieke gesteldheid voor deelname aan een motortoertocht; 
dat zijn / haar motor in een voldoende goede technische conditie verkeert voor een in beginsel probleemloze deelname aan de motortoertocht dat, indien van toepassing, de duopassagier eveneens deze vrijwaringsverklaring ondertekent.

Bij aanmelding via deze website wordt gevraagd de vrijwaring aan te vinken, hiermee heeft u de vrijwaringsverklaring ondertekend.

 vrijwarings-verklaring.pdf

 

Inschrijven voor de Nazomer Motortoertocht op 14 september 2019


Aanmelden motorrijders

.
Prijs: € 35,00 Aantal:

Aanmelden duo passagiers

.
Prijs: € 30,00 Aantal:

Aanmelden voor alleen de BBQ

.
Prijs: € 20,00 Aantal:

Gegevens bestuurder

Gegevens passagier
Gegevens motor

Als u dit aanvinkt sturen wij u het routebestand per email toe.


Vrijwaringsverklaring


Hierbij verklaart u de vrijwaringsverklaring gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden.Betaling:


Uw inschrijving is pas definitief wanneer u uw betaling via iDeal heeft voltooid en nadat het inschrijfgeld is ontvangen op bankrekeningnummer NL20 RBRB 0943 4403 94 t.n.v. Kiwanisclub Tholen Fundraising.
Na het klikken op verzenden kiest u uw bank voor de betaling via iDeal.


Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Tholen volgen:

Facebook