Kiwanis Utrecht

Utrecht

www.kiwanis.nl
Oorsprongpark
Kiwanis > Criteria projecten Kiwanis Club Utrecht

Criteria projecten Kiwanis Club Utrecht

Na bijna 40 jaar Kiwanis Club Utrecht is een flink aantal projecten gerealiseerd  ten bate van uiteenlopende goede doelen.

Het gaat zowel om fundraising als om projecten of activiteiten waarbij we met inbreng van onze deskundigheid en tijd een bijdrage leveren aan het gekozen goede doel. Vaak is sprake van een combinatie van beide typen projecten en activiteiten.

Bij fundraising doen we in principe geen beroep op een financiële inbreng van onze leden. We organiseren een project dat geld moet opleveren voor het goede doel. Het goede doel moet passen in het internationale Kiwanis-motto: "Serving the children of the world". Als onze doelgroep zien wij zowel kansarme als kansrijke kinderen. Het gaat ons bij fundspending om bij te dragen aan de (verdere) ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. Omdat we een Utrechtse club zijn, richten we ons bij voorkeur op doelen in regio Utrecht.

Fundspending in het buitenland doen we het liefst met medefinanciering door een N.G.O. (bijv. Cordaid of Novib). Ook als sprake is van persoonlijke betrokkenheid van een of meer van de leden bij een ontwikkelingsproject, kan een buitenlands project worden ondersteund.

We streven bij fundspending naar een herkenbare en afgebakende inbreng van onze club. We leveren dus géén structurele , langlopende, financiële bijdragen en geen deelbijdragen in grote projecten.

Bij activiteiten (soms voortkomend uit projecten), waarin leden zelf structureel tijd steken, zoals bijvoorbeeld het werken als vrijwilliger, is het uiteraard aan de individuele leden zelf om hierover te beslissen. De club heeft ten aanzien van deze activiteiten slechts een wervende rol.

Het bestuur staat open voor ideeën omtrent fundspending (goede doelen) en projecten en activiteiten die passen binnen genoemde uitgangspunten en doelstellingen. Nadere informatie over de wijze waarop voorstellen hiervoor kunnen worden voorgelegd aan onze club en de door ons te hanteren toetsingscriteria kunnen via het bestuur worden verkregen. Zie onder Contact.

Aanmelden voor leden:

Nieuw Rijsenburg

Nieuw Rijsenburg

Kiwanis Club Utrecht ondersteunde in 1983, en nu weer, de zorgboerderij van Lievegoed.

Lees verder

Meer over Kiwanis Nederland

Meer over Kiwanis Nederland

Meer informatie over de Kiwanis service organisatie en over het district Nederland vindt u op
www.kiwanis.nl  

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Utrecht volgen:

FacebookTwitterLinkedinYoutube