Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Meeting people

Voor leden

Op deze pagina informatie specifiek bedoeld voor Kiwanis clubs en leden.

Voorbeeld Privacyverklaring Kiwanis Clubs

Concept privacyverklaring Kiwanis Clubs 12 mei 2018

KIWANIS CONTRIBUTIES 

INTERNATIONAAL

Kiwanis Nederland heeft 2000 vrijwilligers verdeeld over 105 clubs. Binnen Nederland zijn er geen bezoldigde functies. Kiwanis Europa heeft zo’n 29.000 vrijwilligers verdeeld over 10 districten, waaronder Nederland. In Gent heeft KI-EF een klein kantoor met 3,5 fte. Ook de bestuurders en commissieleden van KI-EF zijn onbezoldigd.
Wereldwijd heeft Kiwanis ruim 250.000 'classic' leden en met name in de USA meer dan 300.000 jongere leden (Kids clubs, K-clubs, Circle-K). Gezamenlijk zijn onze Kiwanis-projecten jaarlijks goed voor USD 100 miljoen en daar bovenop nog eens 18 miljoen onbezoldigde vrijwilligersuren. En dat allemaal ten bate van die kinderen die Kiwanians nodig hebben. De meerwaarde van het vallen onder een internationale 'paraplu' moet daarom niet worden onderschat. Een mooie gedachte is dat van alle fundraising en contributies nog geen 2% 'op' gaat aan overheadkosten. 

WAT KOST HET KIWANIS LIDMAATSCHAP?

De jaarlijkse bedragen voor het lidmaatschap zijn: Kiwanis Nederland: € 47,50; Kiwanis Europa € 8,35; Kiwanis International $ 52 (ongeveer € 46,40). In totaal € 102.25.

Daar bovenop de congresbijdrage € 156 per club (3x € 52 voor drie stemgerechtigde leden). Bij een gemiddelde clubgrootte van 19 leden is dat € 8.20 extra per lid.
Gemiddeld totaalbedrag per lid per jaar: € 109,00

WAT KRIJG JE ERVOOR?

Een lidmaatschap van een wereldwijde organisatie die werkt aan een gezamenlijke missie 'Serving the Children of the World' en die bijdraagt aan onze branding en naamsbekendheid. Kiwanis is na Unicef de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld die voor kinderen 'werkt'. 
Kiwanis International faciliteert zaken die noodzakelijk zijn bij een grote organisatie, waaronder het ledenbeheer en de ledenadministratie, fiscale en juridische zaken, branding, partnerschappen enz. KI geeft een Magazine uit, verzorgd websites, YouTube video's (branding en educatief) enz. Het faciliteert het internationale bestuur en organiseert het wereldcongres.
Tevens worden trainingen gegeven voor bestuurders en commissieleden, waaronder de Gouverneurs-training. Voor Amerika is dat in Indianapolis en voor Europa meestal in Praag of Gent. Kiwanis Azië (Aspac) doet dit ook regionaal. 

Voor het Europese gebied is er een ondersteunend kantoor in Gent. Juridisch is dit kantoor onderdeel van Kiwanis International. Zij organiseren het jaarlijks KI-EF congres, trainingen gericht op Kiwanis Europa en bestuursvergaderingen. Dat wordt gedaan voor € 8.35 per lid. 

Kiwanis Nederland gebruikt de € 47,50 per lid om onze organisatie in stand te houden, om communicatie en PR te verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een social media reporter, of campagnes op Facebook en Instagram om projecten van lokale clubs te ondersteunen. Daarnaast worden divisiebijeenkomsten gefinancierd, de vier regio's krijgen jaarlijkse elk een budget van € 2.500 voor een mooi programma. Een landelijke bijeenkomst wordt betaald, een Magazine en een folder uitgegeven, de landelijke en de clubwebsites onderhouden, PR-materiaal (banners, rolbanners, borden, stickers) ter beschikking gesteld. Training/teambuilding voor het nieuwe landelijk bestuur en commissievoorzitters wordt georganiseerd en er worden ca. 10 dagelijks bestuursvergaderingen (waarvan 3/4 via Internet) gehouden en zes algemeen bestuursvergaderingen in Figi-Zeist. En de kosten voor de accountant en andere externe diensten moeten worden betaald. 

KUNNEN WE MEER DOEN MET DE NL-CONTRIBUTIE?

Ja, we streven naar een verschuiving van ons jaarbudget naar naamsbekendheid door gerichte inzet van social media. Verder zijn de Kiwanis Newsroom en de Kiwanis Academy nu een feit. Komend jaar (2019-2020) wordt een gemoderniseerde website gelanceerd die aantrekkelijker gaat worden voor leden én voor anderen. 

Peter Pietersen
Gouverneur 2018-2019 Kiwanis Nederland

Handleidingen

Fundraising

Diverse downloads

Regiobijeenkomsten maart 2017

Presentatie Verbinden door Roderick Kemper. 16 maart 2017 Woerden 

Meer documentatie voor leden vind je bij de betreffende commissies onder de rubriek Over Kiwanis!

Kiwanis Directory Online

Kiwanis Nederland Mobile AppToegang tot alle belangrijke informatie voor leden. GRATIS BESCHIKBAAR!!

Aanvragen Kiwanis Clubsite

Aanvragen Kiwanis Clubsite

Maak gebruik van vele voordelen door koppeling met de internationale ledenadministratie en de eenduidige Kiwanis branding.

Clubsite aanvragen
Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2020 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube