Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

De Glind
Kiwanis Serviceclubs > Projecten

Projecten

Kiwanis clubs kiezen hun eigen, vaak regionale, sociale projecten. Er worden echter ook gezamenlijke projecten opgepakt door clubs onderling, Kiwanis Nederland en Kiwanis International. De Kiwanispop is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn er de lustrum- en jubileumprojecten. Vanaf 1991 is er iedere vijf jaar door nagenoeg alle clubs gezamenlijk een groot project gerealiseerd. Dat waren:

1991  Kiwanishuis Beverwijk
1996  Jodiumproject, Kiwanis International samen met UNICEF
2001  Kinderziekenhuis Nijmegen, UMC St.Radboud
2006  Kiwanishuis Groningen
2011  Kinderhospice Barneveld
2015  Stop Tetanus project in samenwerking met UNICEF

 De film op deze pagina geeft een overzicht. Op de projectpagina's vindt u verslagen per project.

Hoe gaat het met de Kiwanis lustrumprojecten?
De heren Peter Zeevenhooven en Jos van Erp zijn beiden lid van de Commissie die de relatie met de lustrumprojecten onderhouden. Op verzoek van het Dagelijks bestuur van Kiwanis Nederland hebben zij aan Pieter Pieter van den Nieuwenhuizen van het kinderziekenhuis in Nijmegen gevraagd of hij met zijn team een film wil maken van de lustrum projecten waarbij, indien mogelijk ook de gebruikers, aan het woord komen. Tijdens de vergadering van het bestuur in oktober 2016 zijn de films door de makers en de commissie leden overgedragen aan het Algemeen bestuur. Het bestuur heeft deze met dank, aan de heer van den Nieuwenhuizen en de heren Zeevenhooven en van Erp, in ontvangst genomen. Via onderstaande links komt u bij de diverse lustrumprojecten en kunt u per project naar de informatieve videofilm(s) bekijken.

Met ingang van 1 oktober 2017 heeft de heer Peter Zeevenhooven zijn functie als voorzitter van de commissie Kiwanis Lustrumprojecten overgedragen aan de heer Gert van Lieshout.

De lustrumcommissie heeft tijdens het vriendschapsdiner 2017 van Gouverneur Martien van der Meer (2016-2017) de Kiwanis award voor hun langjarige betrokkenheid bij de begeleiding van  de Lustrumprojecten mogen ontvangen.

 

  • Kiwanis en UNICEF tegen tetanus

    Kiwanis en UNICEF tegen tetanus

    110 miljoen dollar nodig om tetanus uit te roeien! Stort uw bijdrage op bank- rekening: NL 03 INGB 06 58 46 21 56

    Meer over STOP TETANUS

Interesse in Kiwanis?

Meer informatie over Kiwanis aanvragen:Stuur mij meer informatie over Kiwanis.
Ik zou graag vrijblijvend een Kiwanis club bezoeken.

Kiwanis Pop

Kiwanis Pop

De poppen worden geschonken aan ziekenhuizen waar kinderen voor operaties worden opgenomen.

Meer over de Kiwanis Pop
Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2020 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube