Kiwanis Weert

Weert

www.kiwanis.nl
Kiwanis Weert
Kiwanis > Kiwanis Organisatie

Wat is Kiwanis

Kiwanis International (KI) is een wereldwijde organisatie van autonome serviceclubs, waarin mensen met uiteenlopende beroepen elkaar ontmoeten.
Een serviceclub is een groep mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).
De Kiwanis streven naar de uitvoering van effectieve humanitaire acties met zowel sociale als culturele doelen en proberen daar met raad en vooral daad te ondersteunen, waar overheid en hulporganisaties geen bijdrage kunnen of willen leveren. Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.
Onze wereldwijde motto’s zijn:

“Serving the children of the World” 
&
”Fun, Friendship and Fundraising”

Kiwanis District NL bestaat uit 16 divisies met in totaal ongeveer 125 clubs en 2700 mannelijke en vrouwelijke leden, waaronder ca. 90 Young Professionals.


 

Kiwanis: de leukste fundraisers van Nederland!

Onderstaande drie begrippen zijn het uitgangspunt van Kiwanis:

1. Gezelligheid
2. Wat zijn jouw voordelen
3. Welke zijn de verplichtingen.
* Kijk voor meer info op de landelijke website www.kiwanis.nl

 

  De zes doelstellingen van Kiwanis

1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: 
    “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
3. Positief werken aan kansen die op je af komen.
4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen
    aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.
5. Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle
    vriendschappen opbouwen.
6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Weert volgen:

Facebook