Kiwanis Weert

Weert

www.kiwanis.nl
Weert
Kiwanis > Kiwanis Organisatie > Kiwanis Weert

Kiwanis Weert

Kiwanis Weert is een serviceclub die haar oorsprong vindt in jaren 80 van het vorige millennium. Kiwanis Weert is op 8 november 1986 gecharterd en mede-initiatief nemer Rudy Slot was de eerste president. Door de jaren heen is er een hechte, stabiele club ontstaan van gemiddeld 30 leden. Op dit moment telt de club 34 leden.

Een gemengde club brengt natuurlijk een heel eigen sfeer en cultuur met zich mee, waarbinnen een ieder zich persoonlijk kan ontwikkelen en waarin vriendschappen ontstaan. En wat is er mooier als je met die onderlinge band samen iets goeds voor de samenleving doet? Daar staat Kiwanis Weert voor. Doelstelling van de club is om door onderlinge vriendschap mogelijkheden te scheppen waardoor de individuele kwaliteiten van de leden optimaal aan de gemeenschap ten dienste gesteld kunnen worden in de geest van de grondregels van Kiwanis International.

Zo organiseert Kiwanis Weert jaarlijks diverse activiteiten voor een zo groot mogelijk publiek waarmee goede doelen uit eigen regio ondersteund worden. Bekende activiteiten uit het heden en verleden zijn o.a. de Kerstmarkt en de PinksterCuliance & Kiwanis Sportgala.

De laatste jaren heeft Kiwanis Weert opbrengsten van activiteiten geschonken aan Stichting Leergeld, de Regenboog, Jeugdactiviteit Diabetesvereniging Limburg, Blauwe Vogels Scouting Tungelroy, Verjaardagsdoos de Jarige Job, Kiwanispoppen voor het St. Jansgasthuis, Toon Hermanshuis Weert en kinderhospice De Glind.
Kiwanis Weert hoopt nog jaren zich te kunnen inzetten voor dergelijke mooie doelen. Weert kent inmiddels een groot aantal serviceclubs. Dit is een goed teken! We willen allemaal – waar mogelijk – ons inzetten iets goeds te doen voor onze samenleving.

Zo organiseren de gezamenlijke Weerter service clubs jaarlijks de bekende bedrijvencompetitie “Greep naar de Hoorn”. Kiwanis Weert kijkt daarbij in het bijzonder naar het thema van Kiwanis International "serving the children of the world". Natuurlijk zijn we ons bewust dat we het niet allemaal en overal zelf kunnen doen. Kiwanis Weert streeft er dan ook naar om de kinderen in Weert en omgeving te ondersteunen.

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Weert volgen:

Facebook