Kiwanis Zierikzee-Schouwen Duiveland

Zierikzee-Schouwen Duiveland

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Kid Needs Kiwanis

Kid Needs Kiwanis

#kidneedskiwanis "Saving the Children of the World"

Dit doen wij.... Kiwanis clubs kiezen hun eigen vaak regionale sociale projecten. Er worden ook gezamenlijke projecten opgepakt door clubs onderling, Kiwanis Nederland en Kiwanis International. Daarnaast zijn er ook lustrum- en jubileumprojecten.

Enkele voorbeelden:

  • Kiwanis schenkt poppen aan ziekenhuizen. Een gezamenlijk project van Kiwanis Nederland en - International.
  • Kiwanis Nederland heeft de afgelopen jaren invulling aan het internationale ELIMINATE-project gegeven waarin Kiwanis International en UNICEF hun krachten bundelen om een eind te maken aan tetanus bij moeders en pasgeborenen. Hiervoor is ruim 1 miljoen euro bijeengebracht.
  • Het vijfde lustrumproject van Kiwanis Nederland was het Kinderhospice Binnenveld Barneveld. Een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen.

Voor meer voorbeelden van prachtige projecten, kijk dan op de landelijke website www.kiwanis.nl

#kidsneedkiwanis

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube